Internetconsultatie Wgts en Wrs

Posted on

Zowel de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven ( Wgts)  en de Wet regulering seksbedrijven (WRP) staan open voor de zg. Internetconsultatie. Een inspraak-site om uw reactie op de Wetten en toelichting te geven. De VER is teksten aan het voorbereiden en de eerste versie daarvan is door het bestuur beoordeeld en nu is het voorstel naar […]

De schande in Escort-land!

Posted on

Hoe één persoon sekswerk in discrediet brengt: Omdat de klachten over de tientallen escortbedrijven (eigenlijk alleen maar  ‘namen’) van ‘Margretha v d L’ aan blijven houden en klanten zich  voortdurend laten oplichten, hebben toch dit AD-artikel hierna maar opgenomen. Zij is al jaren niet te stoppen en bezorgt ons allemaal een slechte naam.  In de […]

WGTS Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven 2

Posted on

De navolgende tekst zonden wij reeds naar VER-leden: Zoals we beloofden zouden wij u op de hoogte houden wanneer een wetvoorstel in de internet-consultatie zou gaan. Op dit moment is de tekst voor de Wgts open. Deze tekst richt zich uitsluitend op bedrijven met een vergunning, met name op de positie van de sekswerkers. Ook […]

Wgts – Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

Posted on

Dit voorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet, vooruitlopend op de Wrs waarin een vergunningplicht voor elke sekswerker wordt voorzien..  Op basis van artikel 151a kunnen gemeenten op dit moment al een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen […]

Seks achter de voordeur is toch privé en géén probleem?

Posted on

Ingezonden bericht. Seks?Bah! En achter de voordeur kan het ook verkeerd gaan, zo lijken gemeenten te denken. Kunnen we het dan verbieden of aan stringente regels binden of kapot-controleren…? Je kunt immers niet uitsluiten dat er onvrije seks aan de orde is en dat is natuurlijk verboden en moet er hulp geboden worden. Of illegaal seks-aanbod. Of meer criminele […]

Wetgeving….

Posted on

De Wrs  (Wet regulering sekswerk) gaat volgens mededeling van StaatssecretarisVan der Burg zo spoedig mogelijk na het Kerstreces in de internetconsultatie.Dat zou aanvankelijk begin december  zijn. Het gaat om de aanpassingen na de vorige internetconsultatie (dec 2019). Ook de Wgst  (als aanvulling op art 151a Gw), de tijdelijk oplossing voor het registreren van sekswerkers,  zal nog in de […]

UW bankrekening

Posted on

Banken zijn vrij om hun klanten wèl of níet te accepteren – het mag echter geen algemene uitsluiting zijn zodat je nergens een rekening zou kunnen openen. Banken zijn  ook gehouden aan hun maatschappelijke verplichting om het geldverkeer te organiseren; zonder tenminste een privé-of zakelijke rekening-courant kan niemand bestaan. Men moet wel een relevante reden […]

Vóór de muziek uit

Posted on

Naar aanleiding van de z.g.  motie Wiersma (okober ’21) komt er een wetsvoorstel (Wgts) – waarin een tijdelijke wettelijke grondslag wordt opgenomen voor gegevensverwerking sekswerkers, vooruitlopend op de Wrs. Gemeenten vinden het absoluut noodzakelijk dat gegevens van sekswerkers geregistreerd mogen worden om het al langer gewenste beleid uit te kunnen voeren. Dat zou dan via deze Wet […]

Werken als sekswerker (m/v/x)

Posted on

 Je mag het,  maar als je móet is het misse boel! Het persoonlijk en vrij kiezen voor sekswerk is niet moeilijk; er zijn maar een paar eisen: Je verblijfsstatus en de leeftijd. Als vrij beslissende, 18-jarige en EU-ingezetene kun je in feite aan de slag! Maar dan begint het pas. Het doet er niet toe […]