Over ons

WAarom de VER?

 advertentie  Luxe verbouwde club in Amsterdam ter overname aangeboden (zie bij ‘Doorverwijzingen’)

 

De VER is een ondernemersvereniging. 

De vereniging zet zich in voor de gehele relaxsector en uiteraard speciaal voor haar leden: clubs, privéhuizen, massagesalons, escort e.d. 

Het bestuur wordt uit de leden gekozen en de leden bepalen het beleid en hoe problemen worden aangepakt. Het bestuur controleert op de uitvoering

Uit de Statuten van 26 september 1991:  De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van exploitanten van relaxbedrijven, zowel collectief als individueel in de meest ruime zin, onder meer door het voeren van overleg met overheids- en andere instanties, het verzorgen van public relations van relaxbedrijven in het algemeen en het bewerkstelligen van imagoverbetering van zodanige bedrijven. Tot de belangenbehartiging kan mede behoren het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van gedingen.

Op de site vindt u informatie voor de leden van de VER, voor de andere relaxondernemers, voor hen die werken in en met de sector en uiteraard de klanten van de bedrijven en de sekswerkers. Daarnaast is het ook een informatiebron voor het publiek, bedrijfsleven, overheid en politiek. Kortom: voor iedereen. Voor de leden wordt ook maandelijks VER-mOnthly verzonden.

De VER verdedigt sinds september 1991 de belangen door middel van publicaties en overleg teneinde te komen tot een maximale normalisatie van de sector.  

Wij vinden dat sekswerk in volle vrijheid moet plaatsvinden. Dat de belangen van sekswerkers mede ons belang is. Dat elke vorm van verplichting en dwang  bestreden moet worden. Legaal sekswerk-aanbod ondersteunen we; wettelijk illegaal aanbod niet (bv.de niet toegestane verblijfsstatus, -leeftijd of het onttrekken aan fiscale en hygiënische verplichtingen en gezondheidszorg en op illegale werkplekken).

Alleen vergunde bedrijven kunnen zich bij de VER aansluiten. Deze bedrijven worden door de gemeenten gecontroleerd op de vergunningvoorwaarden, door de Belastingdienst op de juiste afdrachten over de omzetten en winst en de fiscale relatie met de sekswerkers is duidelijk. Vanuit de Vreemdelingenwet is duidelijk wie wel of niet in een bedrijf mogen werken (vrijwilligheid, leeftijd, verblijfsstatus) en daarop wordt intensief gecontroleerd. Ook de  gezondheidszorg  (RIVM-Landelijke hygiëneregels sekswerk) en de hulpverlening worden vanuit de overheid aangestuurd. 

De VER heeft geen enkel commercieel belang en is onafhankelijk van de overheid of andere organisaties. De VER wordt in stand gehouden door middel van contributies van haar leden en donaties en ontvangt ook geen overheidssubsidie.

Deze site is géén seks-site. U vindt er géén porno en het is ook géén bemiddelingssite. Het doel van deze site is om informatie te verstrekken voor en over de relaxsector. 

Nadere informatie, vragen  en ook voor uw berichten en reacties: VER.secretariaat@planet.nl of 06 45 32 83 82

 

 Uw medewerking

 Uw reactie  en  aanleveren van een artikel is welkom – het hoeft ook niet onze mening te verkondigen, maar plaatsen wordt wel beoordeeld op de relevantie en taalgebruik en/of morele- en persoonlijke aanvallen en spam. Elke mening over de seksbranche vinden wij van belang maar ken dus ook uw tekstuele beperkingen. 

 

Disclaimer.

Uiteraard is het de bedoeling om de belangen en rechten van anderen  te respecteren. Zoals voor de opgenomen teksten en fotomateriaal. Maar ook voor de juistheid van de opgenomen teksten en artikelen: Wij willen alleen gebruik maken van eigen werk en en foto’s en vrij materiaal.  Rechthebbenden indien wij tòch per abuis hun materiaal gebruikten of indien u onjuistheid in de teksten vond: Svp direct melden via : VER.secretariaat@planet.nl of bel 06 45 32 8382.

Laat uw belangen ook goed verdedigen!

LAATSTE NIEUWS

De VER geeft eens per maand ook VER-mOnthly uit voor de leden.
Daarin worden actuele onderwerpen nader belicht en berichten weergegeven.

View All Posts