Over ons

Vakgroep
Exploitanten Relaxbedrijven ('DE VER')

De Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) is een ondernemersvereniging voor relaxbedrijven. 

De VER werd opgericht 26 september 1991. 

 

De VER heeft Statuten, waaruit:
De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van exploitanten van relaxbedrijven, zowel collectief als individueel in de meest ruime zin, onder  meer door het voeren van overleg met overheids- en andere instanties, het verzorgen van public relations van relaxbedrijven in het algemeen en het bewerkstelligen van imago-verbetering van zodanige bedrijven. Tot de belangenbehartiging kan mede behoren het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van gedingen.
Lid van de vereniging kunnen seksbedrijven zijn – club, privéhuis, escort, sm-studio, massagebedrijf e.d. – mèt een gemeentelijke exploitatie-vergunning seksinrichting of aspirant-lid bij aanvraag van een vergunning.  
Nadere informatie via  ver.secretariaat@planet.nl. 
De vereniging treed naar buiten toe op als Vakgroep exploitanten relaxbedijven – kortweg ‘De VER’, 
De VER heeft geen commerciële activiteiten of winstoogmerk en geen andere binding of verplichtingen met subsidiegevers. Slechts de jaarlijkse  bijdragen van de deelnemers en donaties zijn de financiële basis. De deelnemers bepalen de uitgangspunten en beleid – het bestuur moet uit de leden gekozen worden; zij zien toe op de uitvoering. 
 

Laat uw belangen ook goed verdedigen!

NIEUWS&achtergrond

De VER geeft eens per maand ook 'De VER' uit
voor de leden en relaties..
Daarnaast ook Vakgroep-berichten voor de deelnemers.

View All Posts