Over ons

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER)

De Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) is een ondernemersvereniging voor relaxbedrijven – clubs, privéhuizen,
escortbedrijven, massagesalons, sm-studio’s etc. De VER werd opgericht 26 september 1991.

 

De VER heeft Statuten, waaruit:

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van exploitanten van relaxbedrijven, zowel collectief als individueel in de meest ruime zin, onder  meer door het voeren van overleg met overheids- en andere instanties, het verzorgen van public relations van relaxbedrijven in het algemeen en het bewerkstelligen van imago-verbetering van zodanige bedrijven. Tot de belangenbehartiging kan mede behoren het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van gedingen.

 

Op deze site alleen algemene informatie en doorverwijzingen naar sites van derden. Nadere informatie via ver.secretariaat@planet.nl.

Laat uw belangen ook goed verdedigen!

NIEUWS&achtergrond

De VER geeft eens per maand ook VER-mOnthly uit voor de leden.
Daarin worden actuele onderwerpen nader belicht en berichten weergegeven. Tussendoor kan nog een VER-special uitgebracht worden.

View All Posts