Over ons

WAarom de VER?

Open op 1 juli – en dan bussiness as usual? 

Zeker niet – maar veel blijft hetzelfde: de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, de sekswerker en de klant. Daar waren al duidelijke hygiëneregels voor en dat zal niet veranderen; daar komen de regels ter voorkoming van Corona bovenop; voor ieders gezondheid. Zie onder ‘Nieuws’ het protocol.

De VER is een ondernemersvereniging en aangesloten bij Vereniging Koninklijke MKB-Nederland. De vereniging zet zich in voor de gehele relaxsector en uiteraard speciaal voor haar leden: clubs, privéhuizen, massagesalons, escort e.d. Het bestuur wordt uit de leden gekozen en de leden bepalen het beleid. Er wordt in de ledenvergaderingen bepaald hoe problemen worden aangepakt. Het bestuur controleert op de uitvoering.

Op de site vindt u informatie voor de leden van de VER, voor de andere relaxondernemers, voor hen die werken in de sector en uiteraard de klanten van de bedrijven en de sekswerkers. Daarnaast is het ook een informatiebron voor het publiek, bedrijfsleven, overheid en politiek. Kortom: voor iedereen. Voor de leden wordt ook maandelijks VER-mOnthly en – wanneer daar aanleiding voor is – VER-eXtra uitgegeven.
 
De VER verdedigt sinds 1991 de belangen door middel van overleg met overheden op elk niveau. Ook legt ze contacten met andere organisaties en bedrijven teneinde te komen tot een maximale normalisatie van de sector. De VER staat verbeteringen op elk vlak voor en daarmee ook een imagoverbetering. 
Wij vinden dat sekswerk in volle vrijheid moet plaatsvinden. Dat de belangen van sekswerkers mede ons belang is. Dat elke vorm van verplichting en dwang moet bestreden worden. Legaal sekswerk-aanbod ondersteunen we; wettelijk illegaal aanbod niet (bv.de niet toegestane verblijfsstatus, -leeftijd of het onttrekken aan fiscale en hygiënische verplichtingen en gezondheidszorg).
 
De VER heeft geen enkel commercieel belang en is onafhankelijk van de overheid of andere organisaties. De VER wordt in stand gehouden door middel van contributies van haar leden en donaties en ontvangt geen overheidssubsidie.
Deze site is géén sekssite. U vindt er géén porno en het is ook géén bemiddelingssite. Het doel van deze site is om informatie te verstrekken over de relaxsector.
 
Nadere informatie: ver.secretariaat@planet.nl of bel 06 45 32 83 82

 

Uit de VER-statuten 26 september 1991: 

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van exploitanten van relaxbedrijven, zowel collectief als individueel in de meest ruime zin, ondermeer door het voeren van overleg met overheids- en andere instanties, het verzorgen van public relations van relaxbedrijven in het algemeen en het bewerkstelligen van imago-verbetering van zodanige bedrijven. Tot de belangenbehartiging kan mede behoren het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van gedingen.

 

 

 

Laat uw belangen ook goed verdedigen!

LAATSTE NIEUWS

De VER geeft eens per maand ook VER-mOnthly uit voor de leden.
Daarin worden actuele onderwerpen nader belicht en berichten weergegeven.

View All Posts