Wgts – Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

Posted on

Dit voorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet, vooruitlopend op de Wrs waarin een vergunningplicht voor elke sekswerker wordt voorzien..  Op basis van artikel 151a kunnen gemeenten op dit moment al een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen […]

Seks achter de voordeur is toch privé en géén probleem?

Posted on

Ingezonden bericht. Seks?Bah! En achter de voordeur kan het ook verkeerd gaan, zo lijken gemeenten te denken. Kunnen we het dan verbieden of aan stringente regels binden of kapot-controleren…? Je kunt immers niet uitsluiten dat er onvrije seks aan de orde is en dat is natuurlijk verboden en moet er hulp geboden worden. Of illegaal seks-aanbod. Of meer criminele […]

Wetgeving….

Posted on

De Wrs  (Wet regulering sekswerk) gaat volgens mededeling van StaatssecretarisVan der Burg zo spoedig mogelijk na het Kerstreces in de internetconsultatie.Dat zou aanvankelijk begin december  zijn. Het gaat om de aanpassingen na de vorige internetconsultatie (dec 2019). Ook de Wgst  (als aanvulling op art 151a Gw), de tijdelijk oplossing voor het registreren van sekswerkers,  zal nog in de […]

UW bankrekening

Posted on

Banken zijn vrij om hun klanten wèl of níet te accepteren – het mag echter geen algemene uitsluiting zijn zodat je nergens een rekening zou kunnen openen. Banken zijn  ook gehouden aan hun maatschappelijke verplichting om het geldverkeer te organiseren; zonder tenminste een privé-of zakelijke rekening-courant kan niemand bestaan. Men moet wel een relevante reden […]

Vóór de muziek uit

Posted on

Naar aanleiding van de z.g.  motie Wiersma (okober ’21) komt er een wetsvoorstel (Wgts) – waarin een tijdelijke wettelijke grondslag wordt opgenomen voor gegevensverwerking sekswerkers, vooruitlopend op de Wrs. Gemeenten vinden het absoluut noodzakelijk dat gegevens van sekswerkers geregistreerd mogen worden om het al langer gewenste beleid uit te kunnen voeren. Dat zou dan via deze Wet […]

Werken als sekswerker (m/v/x)

Posted on

 Je mag het,  maar als je móet is het misse boel! Het persoonlijk en vrij kiezen voor sekswerk is niet moeilijk; er zijn maar een paar eisen: Je verblijfsstatus en de leeftijd. Als vrij beslissende, 18-jarige en EU-ingezetene kun je in feite aan de slag! Maar dan begint het pas. Het doet er niet toe […]

Wet regulering sekswerk…

Posted on

De nieuwe wet, die al een geschiedenis kent die teruggaat tot de aankondiging in 2003 – door de minister van Justitie, Piet Hein Donner – tijdens een evaluatie-debat over de legalisering van de bedrijven in 2000. Het had haast, zo werd benadrukt en daarna telkens herhaald. Het eerste wetsvoorstel lag al in de Kamers in […]

Banken: dom of onwil?

Posted on

    Aan de Banken: Controle en dossieropbouw is prima! Maar verdeel de beschikbare controle-kracht wat beter, zodat men zich niet op het allerkleinste, mogelijke, eventuele misbruik – bij de allerkleinste klantjes gaat richten – zéker als er geen werkelijke aanleiding is. Het lijkt erop dat ook de algoritme-systemen bij de banken nog enige verbetering behoeven […]

Oproep: neem maatregelen!

Posted on

10-10-2022                Misschien hebben we geluk  en zijn de maatregelen niet nodig geweest, als we in de lente van ’23 terugkijken… Dat kan! Maar het is toch beter om nù reeds maatregelen te hebben genomen om de sluiting van bedrijven te voorkomen. Sluiting is nu niet aan de orde […]