Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht zoekt geïnteresseerde ondernemers

voor kleinschalige sekswerklocaties

 

De gemeente Utrecht werkt aan een stad waar sekswerkers schoon, veilig en transparant hun beroep kunnen uitoefenen. Daar is op dit moment te weinig plaats voor in de stad. Onderdeel van onze plannen is om kleinschalige sekswerklocaties in onze stad mogelijk te maken waar sekswerkers zelf een werkruimte kunnen huren. Graag gaan we in gesprek hierover met geïnteresseerde ondernemers.

 

Kleinschalige sekswerklocaties

We willen ruimte maken voor 1 á 2 locaties waar sekswerkers zelfstandig een werkruimte kunnen huren. Deze locaties zijn kleinschalig en bevatten maximaal 15 werkplekken. Dergelijke locaties zijn er nu nog niet in Utrecht. Wel zijn er 2 privéhuizen die gebruik maken van de zogenaamde opting-in constructie.

 

We zetten in op een duurzame vestiging van deze kleinschalige locaties, maar gaan de werking hiervan gedurende ten minste drie jaar ‘lerend evalueren’. Gedurende en na deze periode bekijken we hoe een dergelijke locatie het beste kan worden ingevuld, ook wat betreft toezicht, hulp- en dienstverlening en vergunningsvoorwaarden.

We noemen het daarom een ‘proeftuin’. Dat betekent voor de ondernemer dat we verwachten dat hij of zij regelmatig met de gemeente en andere stakeholders in gesprek gaat hierover.

 

Graag gaan we met potentiële ondernemers in gesprek over onze plannen

We vragen potentiële ondernemers om zelf een locatie te zoeken. Ondernemers weten het beste wat de markt vraagt en welke locaties aansluiten bij hun beoogde bedrijfsvoering. Een locatie moet vanuit bedrijfseconomisch perspectief aantrekkelijk zijn.

 

We hebben als gemeente een aantal aandachtspunten voor de plek van een kleinschalige locatie, en hebben ook beoordeeld welke type gebieden in de stad wij meer en minder geschikt vinden. Daarover gaan we graag in gesprek, om te horen hoe ondernemers hier tegenaan kijken, waar hun interesse ligt en hoe de gemeente eventueel kan helpen. Een ondernemer kan overigens ook een collectief van sekswerkers zijn dat zelf de exploitatie van een dergelijke locatie op zich wil nemen.

 

Geïnteresseerd? We horen graag van u

Als bovenstaande uw interesse wekt kunt u een bericht sturen naar moderniseringsekswerkbeleid@utrecht.nl

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Het is onze bedoeling nog deze zomer de eerste gesprekken te voeren.

Vragen of suggesties zijn uiteraard ook zeer welkom op dit adres.

 

Gemeente Utrecht

Project Modernisering Sekswerkbeleid

 

 Deze oproep is op verzoek van de Gemeente Utrecht tevens geplaatst in

 ‘De VER’ , Vakgroep berichten, en op de website www.VER-nieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *