Wat doen wij?

De VER verdedigd telkens en op elk niveau de belangen van de totale relaxsector; die van de bedrijven en de VER-leden in het bijzonder – dat volgt ook uit de statuten. De leden bepalen het beleid; benoemden het bestuur uit haar midden; het bestuur stelde een directeur aan voor de dagelijkse uitvoering.
De VER heeft op dit moment buiten die algemene taken vooral de volgende onderwerpen op de agenda staan:

Wrs

De Wet regulering sekswerk. Deze wet is een wetsvoorstel in het verlengde van de Wrp, die al een lange ontwikkelingsgeschiedenis kende vanaf medio 2005. De VER is daarbij ook betrokken vanaf 2007. Het eerste voorstel ging naar de Kamers in 2009, maar wordt dus nu vervangen door de Wrs. Overleg loopt via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het wordt ook met andere organisaties overlegd, oa. in het LSO (Landelijk sekswerk overleg).

Opting-in

Opting-in is een fiscale regeling waarbij sekswerkers hun belasting-verplichting kunnen afrekeken via het bedrijf. Deze regeling loopt af in 2020. De regeling moet dan verlengt worden. Daarvoor is overleg nodig via het Ministerie va Financien.

Deurwaarders

Door deurwaarders wordt vaak gepoogd om loonbeslag of derdenbeslag te leggen voor hen die werken via de opting-in regeling. Die pogingen falen: Het gaat niet om loondienst en de gelden, zo die namens de sekswerker van de klant worden ontvangen, dienen in die regeling direct ter hand gesteld te worden; er ontstaat dus geen vordering van de sekswerker op het bedrijf.

Banken, creditcard- en verwerkings-bedrijven

Voor bedrijven en sekswerkers moet het mogelijk zijn een bankrekening te openen. Banken mogen daarop slechts voorwaarden toepassen zoals deze algemeen gebruikelijk zijn. Een zakelijke rekening kan wel beperkt worden – geen de nevendiensten zoals financiering, hypotheken ed. Met betrekking tot creditcards, verwerkers en leveranciers van apparatuur is het doorgaans zo dat deze bedrijven – die grotendeels werken met Amerikaanse deelname of zelf geheel van Amerikaanse origine zijn – onder de druk van de Amerikaanse wetgeving geen zaken doen met seks-gerelateerde bedrijven of personen. Men zegt tamelijk massaal de contracten op en nieuwe gaat men niet aan. Ondanks overleg met banken, card- maatschappijen, -verwerkers de leveranciers, NVB, en zelfs de DNB (via MKB-Nederland) is dit nog niet ten goede gekeerd.

Ook de controles die banken in het kader van het geldverkeer op fraude en ondermijnende activiteiten wettelijk moeten doen, gaan lang niet altijd soepel. Men zegt rekeningen op, eist hypotheken op en stelt eisen aan hoeveel geld cq. pin en cheques u zou mogen accepteren . Uiteraard zijn de € 500,- biljetten een probleem. 

Gemeenten, vergunningen, beleid, controle ed

In Nederland hebben de gemeenten het recht vergunningen uit te geven voor de relaxbedrijven (seksinrichtingen) dat geeft veel verschil in de wijze waarop. In een aantal gevallen geeft dat geen enkel probleem en in een andere alle problemen die men kan bedenken. Die laatste categorie heeft de overhand. In voorkomend geval zullen wij ondernemers /leden ondersteunen. Niet alleen in geval van conflicten maar ook bij aanpassingen van de APV of bestemmingsplannen ed.

Nieuwe ondernemers

Nieuwe ondernemers zullen in veel gevallen een gebrek hebben aan adequate informatie. Dat zal een handicap blijken als men een vergunning gaat aanvragen of met het zoeken naar een geschikte locatie. De VER heeft daarvoor een mogelijkheid voor een workshop. Heeft men die gevolgd dan kan men aspirant-lid worden tot de vergunning ook feitelijk verstrekt wordt.

Corona – covid19 virus

Aansluitend op het overheidsbeleid zullen we de ontwikkelingen volgen, ontwikkelden wij protocollen en komen wij op voor bedrijven en sekswerkers waar men beperkt wordt in de rechten en noodvoorzieningen (zie ook bij het nieuws).

VER-mOnthly

Elke maand geeft de VER voor de leden een VER-mOnthly uit,  met actuele- en achtergrond informatie en hetgeen alzo aan nieuws in de pers verscheen. Bij bijzondere berichten komt tussendoor een VER-eXtra uit. Niet alle nieuws en info komt (volledig en in detail) op de site.

Vergaderingen

Minimaal eens per jaar wordt een algemene VER-ledenvergadering georganiseerd (meestal in mei), en een najaarsbijeenkomst (meestal in november). Daarnaast zijn er afhankelijk van de noodzaak regionale of plaatselijke bijeenkomsten.

Nadere informatie: ver.secretariaat@planet.nl of bel 06 45 32 8 382  dagelijkse