Angsthazen…

Posted on

Sekswerk is nog steeds een uitgesloten contactberoep. Het is bijzonder vreemd dat de overheid volhard in het uitsluiten van sekswerk. Het begint er op te lijken dat men dat meer doet uit politieke angst dan uit de wetenschap dat er amper enig verspreidingsrisico is bij sekswerk. Dat laatste wéét men; er is immers tussen juli […]

Wèl mitsen en maren…

Posted on

Zoals we al vreesden werd ‘stap 2’ – de 11e – al direct met ‘één week verschoven naar de 18e. En om tegelijk niet al te veel hoop te krijgen voor de 18e, werd er maar alvast bij gezegd: Maar mogelijk wordt het niet één maar twee weken verschoven… *’ Het vangnet heeft de meeste […]

11 mei open – geen nieuwe mitsen en maren!

Posted on

Ook al heeft de Minister President aangegeven dat we ‘bij stap 2’ open kunnen, kan het op het laatste nippertje toch nog weer veranderen omdat hij een ‘mits’ direct inbouwde. Mogelijk noemt hij ons in de ‘persco’ komende dinsdag eens positief en handhaaft hij ook de 11e mei voor de 2e stap. Maar maak je […]

Plaats in ‘Stappenplan’?

Posted on

Meestgestelde vraag na de persconferentie van de 13e:  Waar horen wij bij? Voorlopig horen we nergens bij en er zijn genoeg mensen die kennelijk vinden dat je dat ook vooral zo moet houden… (15-04: Inmiddels heeft de MP in de Kamer laten weten dat het 11 mei wordt binnen het stappenplan… uiteraard ‘mits’… en op […]

Seks is HOT

Posted on

Ja, seks is héét.  Ja, zó heet dat niemand er zich de vingers aan wil branden. Eerder al niet en tijdens de Corona-crisis al helemaal niet: het enige woord is ‘dicht’! En dat men voor sekswerkers die buiten de boot vallen niets willen betekenen. Maar er is hoop: Volgende week – de 13e – kan men gewoon aankondigen […]

Rechtszaak i.v.m. Covid 19

Posted on

Inmiddels hebben groepen bedrijven en organisaties bij de Kort-geding-rechter bepleit om weer te heropenen – ze hebben allen nul op rekest gekregen. Het is de Rechter die eerst beoordeeld of het sluiten voldoende rechtsgrond heeft en de overheid dat mocht doen; het antwoord is ‘Ja’. Voor een inhoudelijke beoordeling van de redenen waarop dat besluit […]

Sociaal…? M’n neus uit!

Posted on

Wouter Koolmees (D66) is sinds eind 2017 onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We lazen onlangs nog een artikel in Trouw – waarin men hem beschreef als: De motor achter de noodsteun  en eenuitspraak: ‘Ik maak me zorgen om hen voor wie de Nederlandse Belofte stokt’ Onze minister komt op voor alle mensen die arbeid verrichten […]

Brief aan MP, ministers, kamerfracties en pers.

Posted on

28 februari 2021 Betreft aankondiging 23 februari 2021, uitsluiting sekswerk bij herstart contactberoepen Geachte Heer Rutte, Zoals veel organisaties in Nederland maken ook wij ons grote zorgen over de COVID-19 pandemie, de gevolgen, de oplossingen en de nevenschade.   Met enige zorg zien we dat de maatregelen die genomen worden de nuance missen. Hierdoor dreigt het draagvlak […]

FNV-zelfstandigen in de fout!

Posted on

 Update: 23-2-2021  De ZZP-afdeling van het FNV vond dat sekswerkers die in de opting-in werken ook recht hebben op de bijdrage vanuit de NOW-regeling voor personeel. Men maakte waarschijnlijk dezelfde fout als veel deurwaarders. Er is namelijk geen sprake van uitbetaling van loon noch van loondienst, noch van zelfstandig ondernemerschap – anders zou opting-in ook niet […]