Brief aan MP, ministers, kamerfracties en pers.

Posted on

28 februari 2021 Betreft aankondiging 23 februari 2021, uitsluiting sekswerk bij herstart contactberoepen Geachte Heer Rutte, Zoals veel organisaties in Nederland maken ook wij ons grote zorgen over de COVID-19 pandemie, de gevolgen, de oplossingen en de nevenschade.   Met enige zorg zien we dat de maatregelen die genomen worden de nuance missen. Hierdoor dreigt het draagvlak […]

FNV-zelfstandigen in de fout!

Posted on

 Update: 23-2-2021  De ZZP-afdeling van het FNV vond dat sekswerkers die in de opting-in werken ook recht hebben op de bijdrage vanuit de NOW-regeling voor personeel. Men maakte waarschijnlijk dezelfde fout als veel deurwaarders. Er is namelijk geen sprake van uitbetaling van loon noch van loondienst, noch van zelfstandig ondernemerschap – anders zou opting-in ook niet […]

Mediahuis Nederland stopt met plaatsen erotische advertenties

Posted on

 De Nederlandse kranten van Mediahuis-Nederland – o.a.  De Telegraaf, Metro, NRC, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, Noordhollands-Dagblad, Gooi en Eemlander, De Limburger. Daarnaast een reeks van advertentiebladen en b.v. ook ‘Speurders.nl’ STOPT MET PLAATSEN VAN ALLE EROTISCHE ADVERTENTIES.  Dus ook die van alle legale (vergunde) bedrijven en dienstverleners. Deze uitsluiting is in feite een ‘berufsverbot’; men beheerst […]

Enquette

Posted on

Deze vragenlijst gaat over sekswerk en corona. We stellen vragen over werk, corona bescherming strategieën, onderhandeling, gezondheid en behoeften. We zouden heel blij zijn als er mensen zijn die willen mee doen, en/of als er mensen zijn die het aan anderen doorgeven, en/of op social media zetten. Bedankt! Enquête URL’s: ·  Nederlands  https://surveys.soaaids.nl/index.php/798671?lang=nl-informal Of via de […]

Lockdown blijft

Posted on

De lockdown blijft vooralsnog tot 2 maart 2021. Toch vinden we dat seksbedrijven voldoende zekerheid bieden als men zich aan de regels houdt zoals dat na 1 juli 2020 ook gold. Het risico van de virusverspreiding is niet gelegen in de bedrijven noch bij de sekswerkers dat bleek ook destijds. Echter in het kader van […]

Wet regulering sekswerk naar de Kamers!

Posted on

Update 29-01-2021 Deze Wet gaat vanaf 27-01-2021 onder nummer 35715 in de Kamers in behandeling . Wij vinden in zijn algemeenheid dat aan deze wet geen behoefte bestaat en bestaande wetgeving voldoende houvast geeft om misstanden tegen te gaan en op te sporen. Dat vinden we al járen. Inmiddels is het wetsvoorstel ‘controversieel’ verklaard en […]

Diepe zakken raken wel erg leeg

Posted on

Vaak wordt gedacht dat wij in onze bedrijfstak zelf wel voldoende ‘diepe zakken’ hebben en dus de Corona-crisis wel zullen overleven. De Minister van Financien hoeft dan zijn diepe zakken er niet voor aan te spreken… Ernstig is dat zowel de bedrijven als sekswerkers in een steeds meer onhoudbare positie komen te zitten: De kosten blijven – al […]

Lockdown… na 5 weken

Posted on

2020-01-11 (update 2020-01-12) Na 5 weken nog een paar weken erbij? En blijft het daar dan bij? In afwachting van de officiele mededeling wordt telkens volop gespeculeerd. Dat blijft ook de komende maanden zo: onzekerheid is troef! Dat is niet onlogisch: zolang de besmettingscijfers niet fors dalen moeten we allemaal in de lock-down… Behalve dan […]

Opting-in 2021

Posted on

Opting-in – percentages voor 2021 Wij lieten u eerder al weten dat de opting-in-regeling ook van 2021 zou worden voortgezet tegen gelijke condities. Zoals elk jaar worden aan het eind van het jaar de percentages voor de berekening voor de opting-in vastgesteld. Tarief loonheffingen laag tarief               : 6 %       (met loonheffingskorting) Tarief loonheffingen hoog tarief             […]