Banken & boerenverstand!

Posted on

   Elke maand een’ VER-mOnthly’  voor de leden met tal van onderwerpen. Waarover hebben we ’t bijvoorbeeld in het april-nummer? Nou, over de banken. Ze zijn nog steeds een probleem en als ergens de vooroordelen en stigma toegepast worden is het daar wel!  Of heeft men domweg te veel vertrouwen in de techniek?  In òns in […]

Wrs – VER-reactie geplaatst 24-02-2023 (internetconsultatie open)

Posted on

Naar onze mening ontbreken nut, noodzaak, invoerbaarheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. En de proportionaliteit is zoek om alle sekswerkers te willen vergunnen. Zéker voor hen die al werken op veilige werkplekken in vergunde en controleerbare bedrijven. Wij ontraden het tot stand komen van deze Wrs.   Tot 16 maart kan worden gereageerd op dit wetsvoorstel . […]

Wgts: VER-reactie geplaatst 24-02-2023 (internetconsultatie gesloten)

Posted on

 24 februari 2023 Betreft: Reactie VER inzake internetconsultatie   Wet gemeentelijk toezicht Seksbedrijven (Wgts). Geachte Lezer, I Eerst voorstellen: de VER, de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven De VER werd opgericht op 26 september 1991 en vertegenwoordigt vergunde, besloten bedrijven (clubs, privéhuizen, massagesalons en dergelijke) en escortbedrijven. De zogenaamde raambedrijven hebben hun eigen organisaties, maar ook zij […]

Internetconsultatie Wgts en Wrs

Posted on

Zowel de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven ( Wgts)  en de Wet regulering seksbedrijven (WRP) staan open voor de zg. Internetconsultatie. Een inspraak-site om uw reactie op de Wetten en toelichting te geven. De VER is teksten aan het voorbereiden en de eerste versie daarvan is door het bestuur beoordeeld en nu is het voorstel naar […]

De schande in Escort-land!

Posted on

Hoe één persoon sekswerk in discrediet brengt: Omdat de klachten over de tientallen escortbedrijven (eigenlijk alleen maar  ‘namen’) van ‘Margretha v d L’ aan blijven houden en klanten zich  voortdurend laten oplichten, hebben toch dit AD-artikel hierna maar opgenomen. Zij is al jaren niet te stoppen en bezorgt ons allemaal een slechte naam.  In de […]

WGTS Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven 2

Posted on

De navolgende tekst zonden wij reeds naar VER-leden: Zoals we beloofden zouden wij u op de hoogte houden wanneer een wetvoorstel in de internet-consultatie zou gaan. Op dit moment is de tekst voor de Wgts open. Deze tekst richt zich uitsluitend op bedrijven met een vergunning, met name op de positie van de sekswerkers. Ook […]

Wgts – Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

Posted on

Dit voorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet, vooruitlopend op de Wrs waarin een vergunningplicht voor elke sekswerker wordt voorzien..  Op basis van artikel 151a kunnen gemeenten op dit moment al een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen […]

Seks achter de voordeur is toch privé en géén probleem?

Posted on

Ingezonden bericht. Seks?Bah! En achter de voordeur kan het ook verkeerd gaan, zo lijken gemeenten te denken. Kunnen we het dan verbieden of aan stringente regels binden of kapot-controleren…? Je kunt immers niet uitsluiten dat er onvrije seks aan de orde is en dat is natuurlijk verboden en moet er hulp geboden worden. Of illegaal seks-aanbod. Of meer criminele […]