U wil een seksbedrijf openen…

U wilde een seksbedrijf beginnen en vroeg aan de telefoon of u dan een vergunning nodig heeft. Het is dan verleidelijk dat af te doen met ‘Ja’.  Want elke week hangt er wel iemand aan de telefoon – of je dan ook even kunt uitleggen hoe dat dan moet…

 Het is iets wat je niet even aan de telefoon kunt uitleggen. Dan is die korte versie ook wel op zijn plaats. Maar we kunnen er hier wel iets meer over melden – maar dat is nog steeds  in het kort: Anders zou u een betaald advies moeten vragen waarin we in detail een en ander kunnen uitleggen.

Als u niet beschikt over het pand waarvoor u de vergunning wil aanvragen – in eigendom of huur kunt u daarvoor geen vergunning aanvragen. (Dus niet eerst een vergunning en dan eens kijken of er een geschikt pand is). Bij verhuur of pacht  moet er een verklaring van de verhuurder zijn dat die geen bezwaar heeft tegen de te vergunnen activiteiten. Het pand zal geschikt (gemaakt) moeten zijn voor het doel en moet voldoen aan de bouwvoorschriften, APV en en hygiëne-richtlijn seksbedrijven. Belangrijk dat vooraf te beoordelen.

Als u een bedrijf wil starten heeft u vast al een plek in de gedachten. Wij kennen geen
gemeente waar u zónder vergunning legaal zou kunnen starten. Een seksbedrijf met
prostitutieaanbod heet dan meestal een seksinrichting. Het kan ook zijn
dat de gemeente het toch een prostitutie-bedrijf blijft noemen.

Dan zult u als eerste moeten bezien of die gemeente wel ‘vergunningen voor een seksinrichting’ uitgeeft en zo ja of er een beschikbaar is. Het aantal te vergunnen bedrijven is meestal beperkt. Vervolgens moet u beoordelen of de Bestemming het toelaat.

Bedenk dat veel gemeenten wèl vergunning-ruimte hebben  maar in de  bestemmingplannen echter geen (extra) ruimte gereserveerd  hebben. Het aanpassen kost doorgaans moeite, tijd en geld; gesteld dat een gemeente daaraan wil meewerken.

Soms ook naast de reeds bestaande bedrijven een zg. paraplu- of facet-bestemming hanteren waarbij alle sekswerk in de gemeente wordt uitgesloten tenzij waar eerder een vergunning voor werd afgegeven.

Mogelijk is alleen een vergunning voor een escort-bedrijf mogelijk.

Als het gaat om een bedrijf wat u wil overnemen is zeer waarschijnlijk de bestemming geen probleem – tenzij daarop een uitsterfconstructie rust en het bedrijf in feite onverkoopbaar is omdat er geen nieuwe exploitatievergunning op afgegeven wordt, na afloop van de huidige vergunningperiode.

Als het een bedrijf mét een exploitatievergunning is, is die vergunning gegeven voor de huidige ondernemer, dus met een  persoonlijke vergunning,  en die  is niet overdraagbaar. Het geeft u alleen de zekerheid dat het een  ‘lopend bedrijf’ betreft  en de vergunning niet is ingenomen.

Indien u vervolgens een vergunning wil aanvragen heeft een gemeente meestal formulieren voor u dienen daarvan bent u ook direct  leges verschuldigd – dat loopt per gemeente sterk uiteen. Soms is het verstandig vooraf een gesprek aan te vragen om u voor te laten lichten over het plaatselijke beleid. (Internet geeft soms ook deze informatie)

Doorgaans eist men ook een bedrijfsplan en dan gaat het minder om te zien hoe u cijfermatig de boel voor elkaar heeft maar hoe  het bedrijf denkt te organiseren. Vooral ook hoe u met sekswerkers omgaat en hoe u denkt te werven en u zich overtuigd van hun vrijheid van handelen, ID en leeftijd. En hoe u de zaken fiscaal gaat regelen. Belangrijk is aandacht te geven aan uw fiscale werkwijze ten opzichte van de sekswerker. En in hoeverre uw invloed reikt ten aanzien van uitvoering van de seks-arbeid.

Laat u dan niet verleiden een stuk met ‘gewenste antwoorden’ in te leveren want het wordt meestal toegevoegd aan de vergunning als onderdeel van controleerbare voorwaarden. Het zou sneu zijn aan de eigen voorwaarden te gronde te gaan…

U zult ook geconfronteerd worden met voorwaarden en verplichtingen waar u toch al aan moet voldoen. De meeste voorwaarden vindt u al  in de gemeentelijke APV artikel 3 seksbedrijven. De vergunning kan echter ook aanvullende voorwaarden kennen. (en uw bedrijfsplan!). En de Burgemeester heeft de vrijheid op tal van onderwerpen nog meer nadere voorwaarden op te leggen.

Ook de eventuele looptijd van een vergunning-periode kan nogal verschillen (1-3 of 5 jaar) – volgens EU-regelgeving mag geen vergunning van onbeperkte duur worden afgegeven indien het aantal vergunningen schaars is. Dan kan die vergunning-ruimte aan een nieuwe aanvrager worden toegekend bij afloop van de vergunning-termijn – dat hoeft dan niet te betekenen dat die nieuwkomer t.z.t. uw bedrijf zou moeten overnemen; de gemeente kan dan ook een andere bestemming aanwijzen en de uwe beëindigen en de  exploitatie-vergunning niet verlengen.

Het is ook zaak om vooraf kennis te nemen van de fiscale mogelijk- en onmogelijkheden in uw administratie.  En wat dan de consequenties zijn van sekswerkers, bij loondienst, opting-in of als zelfstandigen.

Over uw aanvraag zal dan binnen 3 maanden worden beslist – dat kan verlengd worden met 3 maanden en kan ook nog tussendoor worden onderbroken voor nadere vragen en informatie. Ook indien niet gelijktijdig ook de BIBOB-onderzoeken zijn afgewikkeld kan dat
 nog tot extra vertraging leiden. Bv als niet het reguliere onderzoek lijkt te voldoen kan het ook via het landelijke BIBOB-bureau.

Op het zg. BIBOB-onderzoek moet u zich ook goed voorbereiden – het bepaald in hoge mate of u als vergunning-aanvrager geaccepteerd wordt. Let op de uitsluitingsgronden in de APV!

Dat geldt evenzeer voor de eventuele bedrijfsleider die op de vergunning moet zijn opgenomen – ook die ondergaat een BIBOB-onderzoek. Heeft u iemand ‘met een vlekje’ opgegeven dan kan uw aanvraag daarop afketsen! Er zijn gemeenten die als u een nieuwe bedrijfsleider wil aannemen en geen aanvullende maar een compleet nieuwe vergunningaanvraag eisen.

Mocht de Burgemeester aan de hand van zijn informatie (van de Politie, RIEC en BIBOB-kantoor en Belastingdienst) de indruk hebben dat u mogelijkerwijze de vergunning zou kunnen gebruiken voor criminele handelingen – als hij van de aanname daarvan overtuigd is – kan hij de vergunningaanvraag alsnog afwijzen. Dat zal dan niet leiden tot teruggave van de leges noch tot een schadevergoeding.

U kunt dan bezwaar maken tegen het niet afgeven van een vergunning . Het is dan verstandig om een advocaat mee te nemen naar een gesprek  – u krijgt dan inzicht in het BIBOB-rapport, mogelijk krijgt uw advocaat een afschrift en de Burgemeester houdt dan waarschijnlijk voet bij stuk. Dan kunt u bv bij de bezwaarcommissie uw visie neerleggen; mogelijk aviseerde men dan dat de Burgemeester een nieuw besluit moet nemen. Maar de Burgemeester neemt dan mogelijk een nieuwe (negatieve) beslissing en U zit dan met een (huur)-pand, geschikt voor sekswerk maar het zal dat niet in gebruik genomen kunnen worden; althans dat seksbedrijf gaat niet open!

U kunt dan uiteraard ook naar de Bestuursrechter maar we kennen de laatste 20 jaar weinig succesverhalen aan de kant van de ondernemers… De eerste toetsing is of de Burgemeester dat besluit mocht nemen: het antwoord is ‘JA’.

Gaat het altijd zo somber: Nee, en ook niet op èlk punt – maar je moet er wel rekening mee houden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *