Vergunningplicht voor seksbedrijven, hoe zit het?

De vraag die binnenkwam: Ik lees en hoor
dat seksbedrijven vergund gaan worden in een nieuwe wet, maar bedrijven roepen al
jaren dat ze al vergund zijn; hoe zit dat dan?

Het klopt allebei. In de Wet regulering sekswerk, kortweg de Wrs –  die nieuwe wet die nog niet is aangenomen in de Kamers – is opgenomen dat de seksbedrijven een vergunning
moeten hebben, dat klopt. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden die
landelijk gelden.

Het gaat dan niet meer over alleen prostitutieaanbod maar alle vormen van seksaanbod gaan eronder vallen. De uitvoering is bij de gemeenten.

Op dit moment zijn bedrijven ook al gebonden aan een vergunning.  Gemeenten kregen in 2000 de wettelijke gelegenheid een vergunningstelsel via de APV in te richten (art. 151a Gw). Dat was dus geen verplichting in de landelijke wetgeving.

In de praktijk zijn alle openlijk werkende bedrijven (als ‘seksinrichting’) inmiddels wel vergund maar de voorwaarden willen lokaal nogal verschillen ondanks een landelijke model-APV.  Voor de huidige vergunde bedrijven gaat er eigenlijk niet eens zoveel veranderen door het dan in een landelijke wet als een landelijke verplichting (ook een verplichting aan gemeenten!) om seksbedrijven te vergunnen.

De uitbreiding zit erin dat bijvoorbeeld een escortbedrijf geen ‘inrichting’ is – immers daar vindt ook geen sekswerk plaats. Ook seks-diensten via internet met virtuele seks valt dan ook moeilijk een inrichting te noemen. Sommige gemeenten hebben dat ‘rechtgetrokken’ via de APV door die activiteiten gelijk te stellen aan de seksinrichting.
Ze vallen in de nieuwe wet onder ‘seksbedrijf’.  Voor prostitutieaanbod heeft men zwaardere eisen en blijven die (ook) seksinrichting heten.

Daarnaast beoogt men alle sekswerkers tot een persoonlijke
sekswerkvergunning te verplichten. Daarmee valt alle sekswerk onder de werking
van de nieuwe wet. Ook voor het sekswerk in een bedrijf is dan een persoonlijke
sekswerkvergunning verplicht.

voetnoot: Individueel werken in het eigen huis  is iets anders dan met meerderen in een pand en daar klanten ontvangen. Dan is in elk geval een vergunning seksinrichting nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *