VER-ledenvergadering

Posted on

In de week na de verkiezingen 2023 is het VER-bestuur voornemens een Algemene VER-ledenvergadering te beleggen. De leden ontvangen daar een uitnodiging voor in oktober. Bij voldoende deelname is het een fysieke bijeenkomst. Het gaat dan om de bestuurszaken te bespreken en uiteraard een beleid voor de komende periode vast te stellen. Bij on-voldoende deelname […]