De Regering is gevallen… Nou, en…?

De Regering is gevallen 

en demissionair. De verwachting is dat, tot de Nieuwe Regering er na verkiezingen
zit, men niet toe zal komen aan de verdere behandeling van de Wgts en Wrs;
mogelijk wordt het onderwerp weer controversieel verklaard. De voorbereiding
gaat echter wèl door. Vooralsnog veroorzaakt het alleen enige vertraging in de
behandeling in de Kamer.

Hoe dan de situatie zal
zijn, hangt dus af van de Nieuwe Regering – maar net als nu nog meer van de Tweede
Kamer. Te beginnen in de huidige  Kamers, òf men het onderwerp controversieel
gaat verklaren. *)

 In de Tweede Kamer is men eigenlijk – door
alle partijen heen – voornemens deze wetten aan te nemen. Nadeel is dat vrijwel
elke partij er wel iets anders van vindt of wat er absoluut uit moet of juist  in moet.

Na het ‘plussen en minnen’
neemt men dan de Wetten uiteindelijk wel aan. Op zijn vroegst voorjaar/zomer
2024: waarschijnlijk later. Daarna moet de Eerste Kamer er zich nog over buigen.

Maar… het kan ook zijn dat
de nieuwe Regering vanwege het voortschrijdende inzicht de wetten terugtrekt en/of
opnieuw nader gaat ontwikkelen. Ze moeten tenslotte wel werkzaam zijn en het
doel dienen. Weer afwachten dus!

(Zowel de Wrs, die ook eerder al werd ingediend maar nader werd aangepast , en de Wgts zitten na de internetconsutatie te wachten om opnieuw/definitief bij de de Kamers ingeleverd te worden)

*) Controversieel verklaren: Sinds 13 juni 2023 kent de procedure een grondslag in het Reglement van Orde (artikel 141): Controversieelverklaard worden die wetsvoorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden.

One thought on “De Regering is gevallen… Nou, en…?

  1. Zo snel mogelijk afscheid en afstand van nemen, het zijn de christelijke partijen die hier druk mee zijn, zijn tevens de partijen die aangeven dat waar geen vergunning is uitgegeven er geen prostitutie is en dus geen problemen…..

    De enige waarheid is, is dat de controle diensten de deur plat lopen bij vergunde bedrijven, kruimelen over de meest belachelijke zaken, en tegelijk totaal niets doen aan misstanden in de illegale kant….. een van de illegale kanten is simpel gewoon het uitoefenen van betaalde sex op on-vergunde plekken….. het niet handhaven van deze misstand is tevens ook broodroof van dames die het wel keurig netjes doen vanuit plekken die gewoon vergund zijn……. Daarnaast zie je de ene na de andere vergunde exultant verdwijnen ivm die zelfde handhaving….

    Op dit moment gaat het al niet goed, met die nieuwe voorstellen die mailen ver van de werkelijkheid af staan word het er alleen maar slechter op……

    Het zou een nieuw kabinet sieren als deze zal luisteren naar vergunde ondernemers, ondernemers die met intervallen van 3 jaar zwaar onderzocht worden vanuit de wet BiBoB , ipv een luisterend oor te hebben bij partijen die er vandaag wel zijn maar over drie weken onvindbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *