KvK – ondernemersplein

KvK en onjuiste informatie op ‘ondernemersplein’

(23-08-2023: 
De KvK is van mening dat de informatie juist is en wil vooralsnog niet aanpassen)

Heel bijzonder is de voorlichting voor nieuwe ondernemers in onze sector op ‘ondernemersplein’ via de site van de KvK. Zo wordt naast heel zinvolle informatie ook  geadviseerd om sekswerkers in loondienst te nemen en verwijst ook naar de de arbeidswetten voor sekswerkers als personeel.

 De voorlichting past niet bij de praktijk en de voorlichting gaat ook voorbij aan de regels die óók gelden bij sekswerk in een bedrijf. De ‘werkgever’ mag in het geheel geen opdracht of aanwijzingen geven over de kern van de arbeid – nòch welke klant wel of niet geaccepteerd wordt, nòch over de met de klant af te spreken prijs en dienst, nòch over de werktijden of het afbreken van een contact of acuut stoppen of aanwezigheid niet nakomen van de afgesproken (gereserveerde) werkplek. Blijft alleen nog dat je kennelijk ‘ werkgever’ héét maar niet bent.

Het ondernemersplein:

‘Uw plichten als exploitant: Als u een sekswerker in dienst neemt, zorgt u voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst. U bent verplicht afspraken over het salaris, de plaats en aantal uren per dag of week vast te leggen. Zowel u als de sekswerker ondertekenen de overeenkomst. Een kopie is voor de sekswerker’.

U heeft de volgende financiële verplichtingen naar uw sekswerker:

 

U betaalt minimaal het wettelijke minimumloon en vakantiebijslag. De hoogte van het minimumloon verandert tweemaal per jaar.

U moet een loonstrookje geven aan uw werknemer. Bij elke verandering van het loonbedrag of de inhoudingen moet u dit doen, zodat uw sekswerker weet wat er verandert.

Als u de sekswerker huisvesting biedt, mag u daarvoor maximaal 20% van het bruto minimum loon inhouden. Ook de (eventueel) door u betaalde kosten voor een ziektekostenverzekering mag u inhouden tot maximaal 10% van het bruto minimumloon. U mag niet meer inhouden.

U moet het salaris doorbetalen als uw sekswerker ziek is.

U betaalt uw sekswerker door tijdens een vakantieperiode van ten minste 4 weken per jaar.

U kunt een sekswerker niet zomaar ontslaan.

U geeft de sekswerker alleen werk waarvoor u hem of haar heeft aangenomen.

Als u een oproepcontract heeft met een van uw sekswerkers, dan bent u verplicht om per oproep ten minste 3 uur uit te betalen. Ook als u maar voor 1 of 2 uur werk heeft.

Bij zwangerschap heeft uw sekswerker recht op 16 weken betaald zwangerschapsverlof. UWV betaalt u als compensatie het loon van de sekswerker.

 

Er  staat ook nog dat opting-in een mogelijkheid is en uiteraard ook zelfstandigheid.

Bij opting in de opmerking:  

Ook mag de sekswerker meedoen aan pensioenregelingen en werknemersspaarregelingen.

Over zelfstandigen is de enige informatie:

Opting-in geldt niet als een sekswerker werkt als zelfstandig ondernemer.

 Volgens ons zet je nieuwe ondernemers dan volledig op het verkeerde been. Zelf even zien:

https://ondernemersplein.kvk.nl/werken-als-exploitant-in-de-seksuele-dienstverlening/

Overigens zijn de portier, barkeeper, chauffeur en schoonmakers gebonden aan de regels als personeel – Dan is opting-in niet op hen van toepassing

Hier ging het specifiek over de sekswerkers  die hun diensten ‘in of via’ een bedrijf aanbieden. In de praktijk komen geen loondienstverbanden voor; wel opting-in of zelfstandig werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *