Amsterdam en de verhuizing…

Maar je had er net zo goed als titel neer kunnen zetten

 ‘Amsterdam en de scheve schaatsen’.

Het is dan ook een zaak van de Gemeente en van niemand anders! Het is namelijk niet te vatten dat Amsterdam op de Wallen van de seksbedrijven af wil, althans voor het overgrote deel. Maar daarmee heeft ze als doel aangegeven dat de overlastbestrijding en veiligheid van de bewoners  en zelfs van de sekswerkers haar uitgangspunt is.

Als oplossing wenst men  dan elders in de stad een soort sekscentrum met daarin zo’n 100 werkplekken voor sekswerkers. Waardoor ook hun veiligheid en welzijn beter te waarborgen is en mensenhandel is uit te sluiten. De gezondheid- en hulpverleningsdiensten zouden ook een plek in het gebouw moeten krijgen. Dat zou dan ook voor het opleuken meer aanverwante bedrijven – clubs, privéhuizen, escort en entertainmentbedrijven onderdak moet bieden alsmede de nodige horeca.
Zo’n breed centrum voor alle seksaanbod. Leuk ook als cultuurgebied en uitgaanscentrum voor stellen. Men ging dan uit van zo’n anderhalf miljoen bezoekers per jaar.

Maar ineens bleek een beer op de weg: bezwaren van omwonenden van de gedachte twee overgebleven locaties – daar kon men vanuit de gemeente dan wat aan doen: veel minder horeca en dan zou er véél minder publiek op afkomen en de gedachte onveiligheid , parkeerdruk en overlast ook wel uitblijven. Ook aan de openingstijden zou men dan enige afstemming maken. Daarmee waren de bezwaren wel zo’n beetje opgelost. In september de locatie definitief vaststellen en dan met de financiers aan tafel! Klaar!

En wat blijkt… Amsterdam heeft natuurlijk even heel grondig laten nazien hoe haalbaar het plan is en hoe dat gaat uitpakken. Maar omdat de plannen zéker doorgang moeten vinden en de Raad zich er nog nader over moet
uitspreken heeft men in al de rapporten en mededelingen – zo bleek na WOO-onderzoek van Follow the Money – gegevens en teksten die dan niet zo goed van pas komen, even afgelakt in de stukken en wat wel bleef staan kun je naar buiten brengen, ook al zal de buitenstaander daar ook vast een voor de gemeente gunstige  conclusie uit trekken dan wanneer alle stukken ‘zomaar’ met de originele tekst op straat zou liggen… Waar het dan niet helpt, kun je ook gegevens – waarvan je wéét dat ze niet juist zijn – in de discussie brengen. Dat heeft toch niemand door – wie léést die stukken helemaal door… Nou dan!  Helaas, …dat was toch opgevallen.

Maar…laat FtM nu ook de niet afgelakte teksten en cijfers kennen; en wat blijkt?

Amsterdam wist uitdrukkelijk – al voor men het plan presenteerde! – dat het voor niemand haalbaar is, het de overlast problemen in het Wallengebied niet gaat oplossen en de sekswerkers op kosten zal jagen… althans als ze daar ooit aan de slag kunnen. Ook dat met 100 ramen er geen zinvol economisch rendement mee te halen is en dat het dus ook voor eventuele ondernemers geen haalbare kaar t is. Als je daarna ook het aantal bezoekers wil decimeren en het aantal horecazaken terug wil dringen dan zal dus die beloofde anderhalf miljoen bezoekers ook niet komen en zitten sekswerkers ook nog met te weinig klanten-potentieel.

Maar ook uit andere bronnen als die afgelakte gemeentelijke berichten, is de gemeente er bij herhaling op gewezen dat het een onzalig en onhaalbaar plan is. De gemeente hield vol en verwees dan naar eigen onderzoeken en men wil tegen beter weten in toch doorzetten. 

En de gemeenteraad was ook al furieus want op alle vragen waren er maar 2 feitelijk beantwoord en de rest doorgeschoven tot nadat de locatie definitief besloten is… in september dus… of wat later.

Nu maar even wachten of men financiers nog geld uit de zak weet te kloppen?! September, dan is het zover…  althans de volgende halte.  Die financiers  laten zich nu ook geen zand meer in de ogen strooien, mag je aannemen!  

Positiever: Het is belangrijk dat alle partijen grondig worden geïnformeerd en dat er een open en eerlijke discussie wordt gevoerd voordat er definitieve beslissingen worden genomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *