Mensenhandel, artikel 273f sr gemoderniseerd (internetconsultatie open)

Zover is het nog niet maar de tekst is eind februari in de internet-consultatie gegaan.

Wat er tot in detail gaat veranderen kunt u weer nazoeken op de pag.: https://www.internetconsultatie.nl/mensenhandel/b1 . Daar kunt u ook een reactie kwijt .

Bedenk dat wij mensenhandel, uitbuiting, dwang en geweld  niet alleen in onze sector volstrekt afwijzen; bijna de allerergste misdaad tegen mensen door hun vrijheid van handelen te belemmeren, en inbreuk te maken op hun integriteit. Daders moet je opsporen en aanpakken; slachtoffers opvangen en steunen.

Maar bij de beoordeling van daders moet er geen misverstand zijn over hun schuld en de mate waarin hen iets te verwijten is. Het vorige (huidige) artikel leverde problemen op zowel  naar daders die feitelijk géén , maar formeel wèl als dader werden aangemerkt. Maar ook daders ‘Waar je de hoed voor opeet’ die de dans ontsprongen. Dat hoopt men nu te ondervangen met een betere wettekst. 

Wij zien wel dat in de Memorie van toelichting ook gewezen wordt op nogal wat beoordelingsmomenten waarbij het toch weer gaat om stapeling van aanwijzingen en aannames; dat is een hellend gebied.

 Vandaar: Over een reactie op de internet-consultatie beraden wij ons nog – het concept ligt nu bij het bestuur, vervolgens zenden we het naar de leden en als er geen opmerkingen zijn plaatsen we het op de 24e maart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *