Wrs – VER-reactie geplaatst 24-02-2023 (internetconsultatie inmiddels afgesloten, 362 reacties kunt u nalezen.)

Posted on

Naar onze mening ontbreken nut, noodzaak, invoerbaarheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. En de proportionaliteit is zoek om alle sekswerkers te willen vergunnen. Zéker voor hen die al werken op veilige werkplekken in vergunde en controleerbare bedrijven.  Wij ontraden het tot stand komen van deze Wrs.   Tot 16 maart kan worden gereageerd op dit wetsvoorstel . […]

Wgts: VER-reactie geplaatst 24-02-2023 (internetconsultatie inmiddels gesloten – 92 reactie kunt u nalezen)

Posted on

 24 februari 2023 Betreft: Reactie VER inzake internetconsultatie   Wet gemeentelijk toezicht Seksbedrijven (Wgts). Geachte Lezer, I Eerst voorstellen: de VER, de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven De VER werd opgericht op 26 september 1991 en vertegenwoordigt vergunde, besloten bedrijven (clubs, privéhuizen, massagesalons en dergelijke) en escortbedrijven. De zogenaamde raambedrijven hebben hun eigen organisaties, maar ook zij […]

Internetconsultatie Wgts en Wrs

Posted on

Zowel de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven ( Wgts)  en de Wet regulering seksbedrijven (WRP) staan open voor de zg. Internetconsultatie. Een inspraak-site om uw reactie op de Wetten en toelichting te geven. De VER is teksten aan het voorbereiden en de eerste versie daarvan is door het bestuur beoordeeld en nu is het voorstel naar […]