De schande in Escort-land!

Posted on

Hoe één persoon sekswerk in discrediet brengt: Omdat de klachten over de tientallen escortbedrijven (eigenlijk alleen maar  ‘namen’) van ‘Margretha v d L’ aan blijven houden en klanten zich  voortdurend laten oplichten, hebben toch dit AD-artikel hierna maar opgenomen. Zij is al jaren niet te stoppen en bezorgt ons allemaal een slechte naam.  In de […]

WGTS Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven 2

Posted on

De navolgende tekst zonden wij reeds naar VER-leden: Zoals we beloofden zouden wij u op de hoogte houden wanneer een wetvoorstel in de internet-consultatie zou gaan. Op dit moment is de tekst voor de Wgts open. Deze tekst richt zich uitsluitend op bedrijven met een vergunning, met name op de positie van de sekswerkers. Ook […]

Wgts – Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

Posted on

Dit voorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet, vooruitlopend op de Wrs waarin een vergunningplicht voor elke sekswerker wordt voorzien..  Op basis van artikel 151a kunnen gemeenten op dit moment al een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen […]