Vóór de muziek uit

Naar aanleiding van de z.g.  motie Wiersma (okober ’21) komt er een wetsvoorstel (Wgts) – waarin een tijdelijke wettelijke grondslag wordt opgenomen voor gegevensverwerking sekswerkers, vooruitlopend op de Wrs.

Gemeenten vinden het absoluut noodzakelijk dat gegevens van sekswerkers geregistreerd mogen worden om het al langer gewenste beleid uit te kunnen voeren. Dat zou dan via deze Wet legaal mogelijk zijn.

Er wordt nu nog gewerkt aan de Memorie van toelichting en zal dan op korte termijn in de internet-consultatie gaan.

Volgens ons is er mede een reden omdat de Wrs (Wet regulering sekswerk), door zijn complexiteit, op zich laat wachten om telkens een deelgebied in wetgeving onder te brengen zodat ter zijner tijd de discussie rond de Wrs is doodgeslagen. 

Zo zagen we eerder ook al de Wet om klanten strafbaar te stellen onder bepaalde voorwaarden en om het zg. Pooierverbod ook apart te behandelen en nu dus de registratie van sekswerkers, vooruitlopend op de verplichte vergunning-verstrekking aan alle sekswerkers. Allen onderwerpen die eigenlijk via de Wrs geregeld zouden worden en waarop eerder ook al aanmerkelijke kritiek was. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *