UW bankrekening

Posted on

Banken zijn vrij om hun klanten wèl of níet te accepteren – het mag echter geen algemene uitsluiting zijn zodat je nergens een rekening zou kunnen openen. Banken zijn  ook gehouden aan hun maatschappelijke verplichting om het geldverkeer te organiseren; zonder tenminste een privé-of zakelijke rekening-courant kan niemand bestaan. Men moet wel een relevante reden […]

Vóór de muziek uit

Posted on

Naar aanleiding van de z.g.  motie Wiersma (okober ’21) komt er een wetsvoorstel (Wgts) – waarin een tijdelijke wettelijke grondslag wordt opgenomen voor gegevensverwerking sekswerkers, vooruitlopend op de Wrs. Gemeenten vinden het absoluut noodzakelijk dat gegevens van sekswerkers geregistreerd mogen worden om het al langer gewenste beleid uit te kunnen voeren. Dat zou dan via deze Wet […]

Werken als sekswerker (m/v/x)

Posted on

 Je mag het,  maar als je móet is het misse boel! Het persoonlijk en vrij kiezen voor sekswerk is niet moeilijk; er zijn maar een paar eisen: Je verblijfsstatus en de leeftijd. Als vrij beslissende, 18-jarige en EU-ingezetene kun je in feite aan de slag! Maar dan begint het pas. Het doet er niet toe […]