Wet regulering sekswerk…

De nieuwe wet, die al een geschiedenis kent die teruggaat tot de aankondiging in 2003 – door de minister van Justitie, Piet Hein Donner – tijdens een evaluatie-debat over de legalisering van de bedrijven in 2000. Het had haast, zo werd benadrukt en daarna telkens herhaald.

Het eerste wetsvoorstel lag al in de Kamers in 2009  – door minister Ernst Hisch Ballin; die behandeling zou in de Eerste Kamer sneuvelen vanwege de privacy-wetgeving (die dus ook voor sekswerkers en – bedrijven moest gelden…). 

De tekst die nu in de Kamers ligt (als Wrp) -werd  ingediend net vòòr het aantreden van het huidige Kabinet – en waar tekstueel  tot voor kort  ook nog aan gewerkt werd. De geschiedenis loopt dus al 20 jaar en zijn we 14 verschillende bewindslieden verder!

Verwacht is dat de  – nu weer aangepaste tekst – in december vrij komt voor internet-consultatie.

Wij roepen ieder op om van die mogelijkheid gebruik te maken om daarop te reageren.  Een eerdere tekst, bij consultatie in december 2019, is desgewenst beschikbaar. Ook al zijn er velen die ook nu de wet  weer zien struikelen – het is onverstandig om dat aan de zijlijn gewoon maar werkeloos af te wachten.

Alle Kamerstukken vindt u:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z01543&dossier=35715

(de afbeelding: sekswerkexpertise)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *