Bedrijf of geen bedrijf; vergunningplicht of niet?

Wanneer is het een seksbedrijf; wanneer niet? 

Een seksbedrijf is een bedrijf waar sekswerk mogelijk is of van waaruit men sekswerk verricht. Dat kan een club, privéhuis, escort, sm-studio, massagebedrijf, ed. zijn – maar ook een webcambedrijf. Daarnaast kan een sekswerker op individuele basis werken (dus niet in of via een bedrijf) – dan is zij/hij een persoon; geen bedrijf.

Een eigenaar van een seks-bedrijf is voor de exploitatie vergunning-plichtig in de gemeente van vestiging. De locatie moet in de bestemming zijn opgenomen  En de criteria voor een bedrijf zijn dat je níet helemaal alleen werkt (dus  vanaf: ‘met hulp met  van iemand’ of ‘samen met een collegaatje’ en uiteraard tot een grotere organisatie).

Het is dus vrij snel ‘een bedrijf’. Voor een bedrijf zijn de regels duidelijk vastgelegd in de APV en de nadere regels en voorwaarden worden duidelijk bij de aanvraag van de ‘vergunning seksinrichting’. Het gaat dan om een persoonsgebonden vergunning voor de exploitatie van het seksbedrijf – een vergunning kan niet worden overgedragen!

Alléén werken in of vanuit de eigen woning (waar men als bewoner is ingeschreven)  en zonder enige reclame is niet aan een exploitatie-vergunning seksinrichting  gebonden. Dat wil dan toch niet zeggen dat het dan wèl toegestaan op die locatie.

Gemeenten leggen ‘het is tòch een bedrijf’ ook al uit wanneer er een zakelijke uitstraling is; bv. als er reclame gemaakt wordt aan of vanuit het pand, in advertentiebladen of op internet. Men stelt dan alsnog een vergunningplicht vast.

Die vergunning als ‘seksinrichting’ of persoonlijke ‘exploitatievergunning’ wordt dan zelden verstrekt omdat het bestemmingsplan (ook de paraplu-of facet-bestemming) of APV-voorwaarden zich er tegen verzetten. Bij aanvraag zal er ook een BIBOB-onderzoek plaatsvinden de beoordeling ligt bij de Burgemeester – daar zijn geen vaste criteria voor.

De Burgemeester mag ook uitzonderingsbeslissingen op nemen maar doet dat zelden en kan er daarna ook nog op terugkomen.

Het hoeft niet te verbazen dat de drempel om legaal te werken zo hoog is voor de zg, thuiswerkers dat men de ‘papierboel’ maar overslaat en ‘gewoon’ aan de slag gaat. Gemeenten doen onderzoek naar illegaal aanbod van seksdiensten en zèker in geval van overlast en/of misstanden zal men optreden. Dat kan aanleiding geven om het pand voor een periode te sluiten en/of via de verhuurder ontruiming te eisen van de woonruimte. Dat laatste is vrijwel zeker als een woning slechts voor dat doel werd aangehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *