VER-ledenvergadering

In de ledenvergadering van 9 mei 2022 zijn vele zaken aan de orde geweest, en werd uitleg en verantwoording gegeven over de activiteiten in 2020/2021. Dat zorgt mede voor afstemming van het komende beleid. Het is geen groot verschil met de lijn die we in januari hadden ingezet (Zie bij Wat doen wij o.a. in 2022?).

Er moest ook besloten worden over de bestuursleden, die tot nog toe op hun post bleven maar allen over hun bestuurstermijn waren. Eén bestuurslid was aftredend, met dank voor haar inzet in de afgelopen jaren! De overige bestuursleden waren herkiesbaar.

Het verenigingsbestuur bestaat nu uit 3 personen: Esther Meppelink, Eric Witten en Edward van der Zanden. Er blijven 2 bestuurs-plaatsen vacant.

Het ledental bleef per saldo gelijk. Financieel werd decharge verleent. 

Een volgende bijeenkomst hopen we ca. 15 november te beleggen – tenzij zich voordien ontwikkelingen voordoen met de Wrs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *