Boos vanwege een scheef Amsterdammertje

Het is Amsterdam weer eens gelukt. Een duidelijke mededeling van de MinisterPresident frustreren!

De MP geeft een eenvoudige mededeling dat persoonlijke dienstverlening mogelijk is tot 17 00 en daarna niet mag plaatsvinden tot 5 uur. Duidelijk. Dan dus ook geen arbeid van de sekswerkers. Daar kun je van alles van vinden maar het is duidelijk waar je je in te schikken hebt.

Amsterdam stuurt de bedrijven brieven (zie aan het eind van het bericht) om nog eens duidelijk te maken wat de Minister President bedoelde. Ze benaderen de bedrijven – kennelijk vanwege een on-gematigd wantrouwen – om het nog eens extra moeilijk te maken.

Op de vraag Waarom?: Dan is het beter te controleren of men zich wel aan de regel houdt.

Maar het is wel vreemd, waarom bv. in een club of privéhuis geen drankje geleverd kan worden voor het toegestane contact op de kamer; ondanks dat de bar buiten gebruik is. Immers in een hotel moet ook de bar sluiten maar kun je ook service op de kamer krijgen dat hoeft ook geen extra contactmoment te zijn.

Het is ook wat vreemd als je je aan de regel houdt en een escortbedrijf niet voor de tijd dat men wel kan bemiddelen ook de afsprakenlijn moet sluiten: Hoe denk je dan de volgende dag nog klanten te kunnen bedienen?! Dat zijn geen afspraken die je een paar minuten voordien maakt en bovendien zo’n afspraak gaat  via de telefoon of mail maar niet door een persoonlijk contact. De bereikbaarheid geeft ook gelegenheid de klant erop te wijzen dat hij wel mogelijkheden heeft om een gepaste tijd te kiezen en niet dat hij morgen na 5 uur wel even kan bellen…

De avondsluiting is bedoeld om de reisbewegingen te beperken. Daarbij past handhaving. Het lijkt er in Amsterdam echter op dat het nu de reden is om bedrijven maximaal stil te leggen en te benadelen.

En wat staat dan de gemeente in de weg om te controleren en te handhaven zonder die belachelijke betutteling? Het is vrij snel duidelijk als een club toch een volle bar heeft en een escort toch voor de avond en nacht afspraken boekt.

Er is door de bedrijven eerder contact over geweest met de Gemeente maar men blijft erbij dat het nu eenmaal de controle eenvoudiger maakt. Bedrijven die het water aan de lippen hebben staan meedelen dat je er nog wel een schepje bovenop wil doen… 

Uit de andere grote steden hebben we geen klachten gekregen: Men deelt daar mee dat men tussen 17.00 en 5.00 uur geen sekswerk mag doen of organiseren: Duidelijk! En dat men  kan controleren. Ook duidelijk! (Hierna ook de brief die Rotterdan heeft verzonden!

De teksten die Amsterdamse bedrijven ontvingen met alle nadere verplichtingen:

Geachte exploitant,

Zoals bekend heeft het kabinet besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen met ingang van 15 januari  om 5.00 uur.

Dit betekent voor u dat u uw bedrijf van 17.00 uur- 05.00 uur gesloten dient te houden.

Verder gelden nog de volgende voorwaarden:

          Indien u een seksclub / besloten club met eet- en drinkgelegenheid  exploiteert dient u het horecagedeelte gesloten te houden.

          De bar/eet-en drankverkoop dient waarneembaar dicht te zijn, in elk geval doordat de bar/keuken dicht en geheel opgeruimd zijn, de flessen achter slot en grendel en de glazen/flessen/ borden opgeruimd van tafel/bar.

          Entertainment is niet toegestaan

          U dient op de buitendeur een bord te plaatsen dat alleen nog gerichte klanten voor sekswerk worden toegelaten

Voor het overige geldt dat de RIVM-richtlijnen dienen te worden nageleefd. Zie ook de website van Rijksoverheid voor meer details. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Prostitutie

En dan nog een:

Geachte exploitant,

Zoals bekend heeft de overheid met ingang van zaterdag 15 januari a.s. om 5.00 uur een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd.

Dit betekent voor u dat er vanaf zaterdag 15 januari a.s. tussen 17:00 uur en 05:00 uur geen sekswerk mag plaatsvinden.

Voor het overige geldt dat de RIVM-richtlijnen dienen te worden nageleefd. Zie ook de website van Rijksoverheid voor meer details.

Indien u een escortbedrijf exploiteert geldt dat u duidelijk op uw websites dient aan te geven dat de bemiddeling vanaf 17.00 uur wordt gestaakt. Tevens dient u de telefoon van het bemiddelingsbureau uit te schakelen en op uw voicemail een bericht voor de klanten in te spreken dat het vanaf 17.00 uur niet mogelijk is om een afspraak met de sekswerkers te maken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Prostitutie

Maar het kan ook zo: zonder de problemen groter te maken dan ze zijn: Rotterdam:

Onderwerp: Mail prostitutiebedrijven

Geachte heer/mevrouw,

 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een persconferentie gegeven waarna de coronamaatregelen zijn gewijzigd. De gewijzigde maatregelen hebben gevolgen voor sekswerkbranche. Met deze e-mail informeren we u over de consequenties.

 

Vanaf 15 januari jl. mogen enkele publieke locaties weer open. Seksinrichtingen mogen de deuren voor sekswerk weer openen tussen 05.00 en 17.00. Horecagedeelten dienen gesloten te blijven. Ook contactberoepen mogen worden uitgeoefend en niet-essentiële winkels mogen open. Dat betekent dat escortwerkzaamheden van start mogen en seksshops open mogen. Hiervoor geldt hetzelfde tijdsslot, van 05.00 tot 17.00. Bioscopen, dus ook seksbioscopen, en sauna’s moeten gesloten blijven.

 

De gezondheidscheck in geval van sekswerk blijft bestaan. Houd er verder rekening mee dat erotische tentoonstellingen, peepshows en theater nog niet zijn toegestaan.

 

De door het kabinet opgestelde regeling kunt u via deze link terugvinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-1381.html  

 

Voorts is op de website van de Rijksoverheid meer informatie terug te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Rotterdam

Bestuurs en concernondersteuning

Horecavergunningen

tel 010-2672500

 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: Amsterdam:

Geachte exploitant
Na overleg met het Rijk en in aansluiting op onze vorige email delen wij u mee dat
-escort een contactberoep is en mag dus na 17.00 uur niet worden uitgeoefend.
-Afspraken maken na 17.00uur mag wel, dat valt niet onder het uitoefenen van een contactberoep.
Met vriendelijke groet,
Team Prostitutie Amsterdam

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *