Het is wel 2022… maar nu nog weer aan de slag… vanuit stilstand.

Heel vervelend: Een VER-ledenvergadering zit er nog even niet in. Maar we moeten wel verder. Vandaar een rapportage met de stand van zaken. We zullen alle onderwerpen, uitgangspunten, voornemens, plannen en uw opmerkingen – die we normaliter op de vergadering bediscuteren – bij meerdere gelegenheden onder ieders aandacht brengen – van U en van alle betrokkenen buiten de sector. Te beginnen bij onze leden, vervolgens alle ondernemers en politiek&overheidsdiensten en natuurlijk ‘het grote publiek’.

Imago. Omdat we niet een hele verhandeling willen houden dat het zo zielig is dat we problemen hebben vanwege Covid is het wèl een reden om eerst nog eens extra te kijken naar ons imago.

Het gaat dus veel dieper en verder terug dan zo’n probleem als Covid wat zich nu een paar jaar manifesteert in elke branche en bij iedereen. En het past niet om te roepen dat wij erger getroffen zijn door covid en zijn varianten of ermee in grotere problemen zijn gekomen als andere branches, maar we willen wel aandacht voor wat ons beweegt (of juist aandacht met welke reden men ons stillegt). Tja en het branche-imago is bepalend om in alle gevallen tot oplossingen te komen.

Covidherstel. Bij ‘oorzaak Covid’ kijken we even terug en even vooruit. Een pandemie duurde in het verleden rond de 5 jaar voordat deze weer was uitgewoed – niet weg, maar beheersbaar. Het is iets waar we helemaal geen grip op hebben. Hooguit met het naleven van veiligheids-maatregelen. Het zakelijk herstel hangt daar zelfs vanaf! Maar hoe verder?

De Wrs. De Wet regulering sekswerk. Er is nu een nieuwe Regering. In de Regerings-verklaring komt ook het invoeren van de Wrs te staan, zo kondigde men in het formatie-akkoord al aan. Of die wet erdoor komt is geen gelopen race maar de behandeling wordt dus kennelijk doorgezet.

Gemeenten. Doorgaans willen gemeenten al vast regelen via de APV wat nog in wetgeving slechts is voorgenomen. Dat leverde al de laatste 15 jaar steeds meer plaatselijk verschil op in de APV, uitleg, beleid en controles.

Daar bemoeien we ons ook mee… Overigens zijn er ook gemeenten die bij ons te rade gaan over tal van onderwerpen. Het is dus zeker niet alleen ellende en onwil.

Banken.  Een oud probleem waar ook het formatieakkoord luchtig over opmerkte dat sekswerkers een zakelijke rekening zouden moeten kunnen openen en dat hen ook de diensten – zoals hypotheken ed. niet kon worden onthouden. Over de bedrijven werd trouwens niet gesproken. Daar is dus ook nog wat werk te doen.

Verzekeringen. Verzekeringen zouden ook moeten bewegen: niet alleen vanwege een te hoge premie voor brandrisico’s maar ook arbeidsverzekeringen en pensioenopbouw e.d. Vooralsnog zit daarin geen enkele beweging. Daar lijkt maar een ding van belang: premie binnenhalen of claims afwijzen. Eventuele claims bij schade worden behandeld alsof deze vrijwel zeker frauduleus zijn. Zou dat aan de schadecijfers of aan het branche-imago liggen?

Belastingen. De Opting-in loopt nog 4 jaar door. Er is al een jaar een nieuwe voorlichtingsfolder in voorbereiding.

Binnenkort moeten we weer nader met de Dienst overleggen. Uiteraard zullen we dan ook moeten bekijken hoe op de een of andere manier iets te bedenken is dat de regeling ook voor sekswerkers weer interessant wordt. 

We zullen – als er meer bekend is – ook over de Covid-uitstelregeling voor de bedrijven willen praten met de Dienst, met name over de afwikkeling.

Tot zover… en als je per onderwerp wil doorlezen: zie bij: Wat doen we o.a. in 2022?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *