Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Het is maar wat 

er in het CoalitieakkoordOmzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat en de opstelling van de deelnemende partijen. En wie komt op welke posten. Laten we eens kijken naar deze aanloop naar het zg. Regeerakkoord en wat wij daarvan kunnen verwachten.

Van belang voor sekswerk is met name de paragraaf over Veiligheid en samenleving en dan met name het punt Mensenhandel / prostitutie:

· De aanpak van mensenhandel houdt prioriteit. Daarom zetten we het actieplan Samen tegen Mensenhandel voort.

· Mensenhandel doet grove afbreuk aan de waardigheid van mensen. Daarom gaan we uitbuiting tegen en vergroten we de toegankelijkheid van hulpverlening. Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht wordt gemoderniseerd om vervolging van daders te verbeteren.

· We verbeteren de hulpverlening voor alle sekswerkers. Uitstapprogramma’s worden uitgebreid en structureel gemaakt. Deelnemers kunnen desgewenst een urgentieverklaring krijgen op afstand van hun oude omgeving. We versterken de rechtspositie van sekswerkers o.a. door toegang tot verzekeringen, zakelijke bankrekeningen en andere financiële dienstverlening.

· We voeren de Wet Regulering Sekswerk in die in de kern bestaat uit een landelijke vergunningplicht en een landelijk register. Daarbij doen we recht aan de reactie van de Raad van State op het wetsvoorstel op het punt van het vergunningsgesprek en de positie van financiële dienstverleners, beveiligers, vervoerders en verhuurders bij het pooierverbod. We schrappen de bestuurlijke boete voor sekswerkers, zodat ook sekswerkers zonder vergunning om hulp en voorlichting durven te vragen en ook voor klanten die melding of aangifte doen van misstanden schrappen we de strafbaarstelling in deze wet. 

Oppervlakkig beoordeeld: er veranderd niets aan de situatie onder de vorige Regering, de problemen zijn en blijven dezelfde, de goede woorden en voornemens zijn moeilijk te realiseren en dat geldt ook voor m.n. de Wrs, die nog in de Kamers zal moeten worden verdedigd. 

Het is een onderdeel van het reeds voorgenomen beleid, waar men dus mee blijft aanmodderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *