Thuiswerk – weer héél populair!

Posted on

Maar… Is Thuiswerk legaal of illegaal? Om te beginnen, het vak van prostituee (m/v) is een vrij beroep. In principe is thuiswerk als prostituee inhet eigen woonhuis (in en vanuit  huis) een legale activiteit. Dat moet je geheel zelfstandig doen, zònder hulp van een ander of tezamen met een collegaatje. Werk je niet helemaal alléén ontstaat onmiddellijk een […]

VER-ledenvergadering

Posted on

Met dank aan Corona gaat ook dit jaar geen ledenvergadering meer plaatsvinden. Dat is min of meer opgelost door de bedrijfsbezoeken tussen juli en oktober – maar dat is niet ‘in de plaats van’. Beslissingen neem je in de vergadering en een Zoom- of Teams-vergadering is al evenmin een mogelijkheid om besluiten te nemen. Zodra […]

Chaos in het landelijk beleid

Posted on

Gemeenten hebben over de Coronaregels soms een totaal tegengesteld beleid. Bovendien wordt er chaotisch over gecommunuiseerd; onduidelijkheid is dan troef. Dat is niet erg dienstbaar aan de eenheid in het land. Niet in de eenheid van regels en voorschriften en niet in de controle en daarmee is het een ondermijning van de korte regel zoals […]

Nog zwaardere verplichtingen…

Posted on

12-11-2021: Het is altijd pas zéker als we de Minister-President gehoord hebben wèlke maatregelen de komende tijd gaan gelden. Dat is duidelijk: contactberoepen alleen tussen 06.00 en 18.00 uur.  (zie ook update per 15-11) Afgaande op de signalen zullen we ons ook moeten voorbereiden op langere, elkaar opvolgende perioden van maatregelen, die de ‘normale’ situatie […]

Weer zwaardere verplichtingen…

Posted on

Om te beginnen  maakt elke ondernemer zelf uit hoe hij met de regels om wil gaan. Dat heeft consequenties. Ook hoe je omgaat met Covid-19-verplichtingen en de aanvulling per 2 november. De maatregelen die blijven of her-ingevoerd worden  zijn niet alleen handen Wassen, anderhalve meter, mondkapje en goed en regelmatig ventileren. In onze sector heb […]