11 mei open – geen nieuwe mitsen en maren!

Ook al heeft de Minister President aangegeven dat we ‘bij stap 2’ open kunnen, kan het op het laatste nippertje toch nog weer veranderen omdat hij een ‘mits’ direct inbouwde. Mogelijk noemt hij ons in de ‘persco’ komende dinsdag eens positief en handhaaft hij ook de 11e mei voor de 2e stap. Maar maak je niet blij – als de cijfers niet blijven dalen – bij voorbeeld omdat te veel mensen zich niet meer aan de voorschriften houden ‘omdat ze het er wel mee gehad hebben’–  gaat het feest alsnog niet door- of het wordt later weer teruggedraaid.

Waarom we wel open kunnen hebben we al vaker uitgelegd. Het risico is verwaarloosbaar en het heeft zich ook bewezen dat de hygiëneregels, met de algemene voorschriften en daarboven nog het covidprotocol prima gewerkt heeft tussen juli en medio oktober 2020. Maar het lijkt ook alsof de raadgevers van de Regering meer last hebben van de vooroordelen over de branche dan van de feiten. Zo hoorden we immers ook nog dat er helemaal geen onderzoek lag om de redenen te staven om gesloten te blijven toen andere contactberoep wèl open konden (zie ook de vorige VER-mOnthly).

Daar hebben we het nu ook wel mee gehad. Niet met het virus – dat blijft. Maar met de negatieve aandacht die we krijgen van de Regering, landelijke politiek en gemeenten. We worden achteloos af-geserveerd.

En toch blijven we braaf de voorschriften om gesloten te blijven navolgen. Ondanks dat we een ‘vangnet’ toegeworpen kregen met zulke grote mazen dat de meeste legaal werkende sekswerkers er al direct doorheen vielen en de meeste bedrijven ook, toen men een regeling aanvroeg. En… de eerste terugvorderingen zijn er ook al omdat men ‘iets’ vond wat de mazen nog groter maakte en ondernemers, die wel een tegemoetkoming kregen, achteraf ook naast het vangnet te pletter sloegen.

We blijven braaf in de pas lopen omdat we de vergunning niet in de waagschaal willen stellen. Het opzetten van een kort geding wordt ook met grote voorzichtigheid benaderd en mogelijk blijft op 3 mei dat we de procedure kunnen afblazen. Maar het mag duidelijk zijn; heel gelukkig worden we er niet van. Het is allemaal zo onnodig om ieder in de – nu nog gesloten – gordijnen te jagen.

We willen weer aan de slag en de schade herstellen!

Laat ons daar de 11e mei direct mee beginnen…
uiteraard veilig – want we snappen wat er op het spel staat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *