Brief aan MP, ministers, kamerfracties en pers.

28 februari 2021

Betreft aankondiging 23 februari 2021, uitsluiting sekswerk bij herstart contactberoepen

Geachte Heer Rutte,

Zoals veel organisaties in Nederland maken ook wij ons grote zorgen over de COVID-19 pandemie, de gevolgen, de oplossingen en de nevenschade.  

Met enige zorg zien we dat de maatregelen die genomen worden de nuance missen. Hierdoor dreigt het draagvlak om er gezagsgetrouw uitvoering en ondersteuning aan te geven weg te vallen, zo ook in onze sector.

Met het vrijgeven van contactberoepen werd door u een voorbehoud gemaakt voor sekswerkers. Over het waarom vonden we het volgende op de website van de Rijksoverheid en in de Kamerbrief van 24 februari:

Uitgezonderd van deze verruiming zijn de sekswerkers. Dit vanwege de bijzondere aard van het contact dat gepaard gaat met dit beroep en de ervaren moeilijkheden bij het opleggen van aanvullende verplichtingen als het werken op afspraak en het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van bron- en contactonderzoek.

Het gesloten houden van de seksbedrijven en het verbieden van sekswerk heeft naar onze mening daarmee een wat simpele, zelfs naïeve, redenatie als basis. Reden voor ons om hierop actie te ondernemen. Onze argumentatie is grotendeels gelijk aan die waarmee we vorig jaar, na de eerste sluiting, een heropening hebben bepleit:

Aard van het beroep

Er zijn goede protocollen beschikbaar. Sekswerkers volgen altijd al de RIVM-richtlijnen, nu met een aanvulling vanwege COVID-19. De waarde van de protocollen heeft zich bewezen in de periode na 1 juli 2020: er zijn sinds die periode binnen de bedrijven geen besmettingshaarden geconstateerd. De enkele incidenten van een  vermoedelijke besmetting werden onmiddellijk gevolgd door een tijdelijke quarantaine en sluiting van het bedrijf.

Afspraak en registratie

Te stellen dat brononderzoek moeizamer is in onze sector dan in willekeurig welke andere sector, is onjuist. Er zijn ons geen gevallen bekend waar dit tot problemen geleid heeft.

Bij escortbedrijven is er altijd sprake van een registratie van de klant, anders kan de afspraak niet tot stand komen. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde thuiswerk, ook daar kan een contact anders niet tot stand komen.

In clubs en privéhuizen kan de klant sinds 1 juli 2020 alleen langskomen op afspraak. Er is vooraf dus bekend wie komt. Dat hij bij het bezoek kan weigeren zijn gegevens achter te laten is iets wat de branche onmogelijk aangerekend kan worden: volgens de AVG mag hem dit niet verplicht worden. Om dit aan te voeren als sluitingsgrond is dan ook een zeer onterecht! 

Een nevenprobleem

Een nevenprobleem van de uitsluiting van sekswerk bij de herstart van de contactberoepen is de groei van het onvergunde aanbod. Een groot deel van de sekswerkers heeft door een administratieve maatregel geen recht op ondersteuning en ziet zich gedwongen om door te werken in het onvergunde circuit, met alle gevaren van dien. Dat is niet wenselijk, maar wel heel begrijpelijk!

Wij verzoeken u dan ook dringend om sekswerk zo snel mogelijk weer toe te staan. Een
herstart levert geen wezenlijk gevaar op – en zeker geen éxtra gevaar ten opzichte van andere bedrijfsgroepen die geopend bleven of heropenden. Het weer toestaan van sekswerk voorkomt problemen voor alle betrokkenen – met name de sekswerkers en klanten, bedrijven en overheid.

Wij vertrouwen op uw aandacht, waarvoor dank.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Verenging Exploitanten Relaxbedrijven (VER)

A. van Dorst, directeur

Cc 

De Minister van Volksgezondheid,

De Minister van Economische Zaken,

De minister van Veiligheid en Justitie,

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

De Fractievoorzitters in de Tweede Kamer,

Dit bericht is tevens als persbericht rondgezonden

en gepubliceerd op de website VER-Nieuws als Nieuws-artikel en in VER-mOnthly maart 2021.

5 thoughts on “Brief aan MP, ministers, kamerfracties en pers.

  1. Dit is typisch de struisvogel politiek van de overheid, kop in het zand steken !!! en de legale prostitutie de illegaliteit in duwen !!!!

  2. Ook vanavond weer geen ruimte….. daar waar het giga mis is gegaan vorig jaar en waarvoor ook al het bewijs geleverd is “het thuis in privé kring” word er versoepeld, maar bij een bedrijfstak dat al kaar en dag werkt onder giga veel verschillende soorten besmettingen waaronder aids en allerlei soa’s juist deze zeer dezskundig en terughoudende groep worden bevroren te mogen werken….. he Rutte en de Jonge en consorten wat is er met jullie….. lever eens 1 bewijs waaruit blijkt dat een prostituée meer bijdraagt dan de kapper…. die heb je echt niet…. dit is 100% voor ingenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *