FNV-zelfstandigen in de fout!

 Update: 23-2-2021

 De ZZP-afdeling van het FNV vond dat sekswerkers die in de opting-in werken ook recht hebben op de bijdrage vanuit de NOW-regeling voor personeel.

Men maakte waarschijnlijk dezelfde fout als veel deurwaarders. Er is namelijk geen sprake van uitbetaling van loon noch van loondienst, noch van zelfstandig ondernemerschap – anders zou opting-in ook niet mogen worden toegepast. Fictieve loondienst wordt gelijkgesteld aan loondienst en moet ook als zodanig behandeld worden. Opting-in is dat dus niet. Maar de termen lopen nogal door elkaar en zorgen voor verwarring. Bij de FNV ook; maar is inmiddels op haar bericht van 17-2-2021 teruggekomen (zie onder).

Ondertussen hebben vele honderden sekswerkers  de bedrijven bestookt met dit bericht en denken nu dat de ondernemers hen al vanaf maart 2020 voor de gek houden en hun hun geld waar ze recht op hebben onthouden.

Helaas heeft het FNV ongelijk en nog meer helaas er is geen enkele regeling voor de opting-inners – tenzij gemeenten op eigen initiatief bijstand verleenden. Er komt overigens een nieuwe regeling aan (TONK -aanvulling op de bijzondere bijstands-regeling) en dan kunnen gemeenten alsnog ook sekswerkers aan een tegemoetkoming helpen – die regeling is bij veel gemeenten nog niet in beleid omgezet.

Voor zowel ondernemers als sekswerkers: klachten kunt u bij ons kwijt  ver.secretariaat@planet.nl


Over de TONK:

De Tonk is niet alleen voor zelfstandigen

Dit is het geval bij de Tozo. De Tonk is opgezet voor burgers die als gevolg van de Corona een terugval in hun inkomen hebben. Het gaat hier niet alleen om zelfstandigen, maar ook voor andere burgers. In de aankondiging werden ook sekswerkers expliciet vermeld! Zij kunnen aanspraak doen op extra ondersteuning vanuit de Bijzondere Bijstand.

 

Hoe zit deze regeling in elkaar?

Voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 wordt 130 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Zoals het er nu uit ziet, is dit voor algemene middelen. Hiervan is €65 miljoen al gegarandeerd voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021. Wat de gemeente met dit geld doet, bepaalt de gemeente zelf. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om dit uit te geven aan lantaarnpalen of plantsoenen.

Het laat dus ook weer veel mogelijkheden om je toch met lege handen te laten staan!


FNV ZPP:

Correctie bericht: Ook NOW voor sekswerkers

Helaas is onze berichtgeving over dat sekswerkers mogelijk ook recht op NOW hebben via de opting-in situatie bij fictief dienstverband niet juist. NOW blijkt voor sekswerkers toch uitgesloten te zijn.

Hierover zijn in juli vorig jaar kamervragen gesteld, waarbij is bepaald dat sekswerkers die werken via opting in zijn uitgesloten van NOW. De verwarring is ontstaan doordat de groep sekswerkers die voor een exploitant werken, staan genoemd bij de fictieve dienstverbanden. 


Echter bij opting-in worden geen werknemerspremies afgedragen en is deze groep uitgesloten van NOW, omdat deze is gekoppeld aan de werknemerspremieplicht.

Het blijft wel heel bezwaarlijk dat deze groep werkenden nu geen aanspraak kan maken op de Corona ondersteuningsregelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *