Lockdown blijft

De lockdown blijft vooralsnog tot 2 maart 2021. Toch vinden we dat seksbedrijven voldoende zekerheid bieden als men zich aan de regels houdt zoals dat na 1 juli 2020 ook gold.

Het risico van de virusverspreiding is niet gelegen in de bedrijven noch bij de sekswerkers dat bleek ook destijds. Echter in het kader van de reisbewegingen wilde de regering een maximale beperking omdat daar de verspreiding een extra risico vormde.

Daar hebben we ook wel een mening over: Klanten zullen in doorsnee niet met meerderen reizen, geen extra contact met wie dan ook zoeken als men een bezoek aan een seksbedrijf wil brengen, cq een contact wenst met de sekswerker. Dat geldt evenzeer voor de terugreis. Een minimaal verspreidingsrisico.

In onze visie is er geen reden meer – ondanks dat we het een serieus probleem vinden – om bedrijven gesloten te houden of sekswerk daar te verbieden.┬á Ook bij escort is het risico minimaal. Bovendien is het illegaal en individueel doorwerken een groter risico – al geldt dat ook zeker niet in elk geval!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *