Diepe zakken raken wel erg leeg

Vaak wordt gedacht dat wij in onze bedrijfstak zelf wel voldoende ‘diepe zakken’ hebben en dus de Corona-crisis wel zullen overleven. De Minister van Financien hoeft dan zijn diepe zakken er niet voor aan te spreken…

Ernstig is dat zowel de bedrijven als sekswerkers in een steeds meer onhoudbare positie komen te zitten: De kosten blijven – al of niet gesaneerd – toch doorlopen. De overheid komt met de ondersteunende regelingen in veel gevallen ook niet af. Dat is in feite een grof schandaal – kennelijk wil men onze sector ook maximaal buiten sluiten – door de  aanvragen met formele regels in de hand te fileren tot een minimum of zelfs tot nul.

Ook met het voor de derde keer sluiten van de bedrijven – hoe noodzakelijk ook – had men slechts een paar minuten nodig. Voor hulp is het een hele strijd die vaak niet te winnen is.

Alleen, in enkele gemeenten gaat het wel goed; daar kunnen bedrijven en sekswerkers aankloppen en kijkt men serieus wat wèl mogelijk is.

Er is met name voor de zelfstandigen per 1 januari een BBZ-regeling (Besluit Bijzondere bijstand Zelfstandigen) gemaakt zodat gemeenten hen kunnen helpen om zo uit de bijstand te blijven. De gemeenten hebben daar ook geld voor gekregen.

Er is echter geen landelijke richtlijn; gemeenten willen dus zelf het wiel uitvinden. Dat kan zijn om de zelfstandigen bij uittreden te helpen (als je dat ook zelf wil; de meeste sekswerkers willen, net als in andere beroepen, gewoon weer aan de slag in hùn vak!) of met omscholing coaching of met overbruggings-mogelijkheden tot je weer op eigen benen kan staan.

Ook al hebben de gemeenten dat beleid in de meeste gevallen nog niet ‘in de steigers  gezet’; Er kan meer dan men in een aantal gemeenten wil toegeven! Laat je dus niet ‘met een kluitje in het riet sturen’!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *