Wet regulering sekswerk naar de Kamers!

Posted on

Update 29-01-2021 Deze Wet gaat vanaf 27-01-2021 onder nummer 35715 in de Kamers in behandeling . Wij vinden in zijn algemeenheid dat aan deze wet geen behoefte bestaat en bestaande wetgeving voldoende houvast geeft om misstanden tegen te gaan en op te sporen. Dat vinden we al járen. Inmiddels is het wetsvoorstel ‘controversieel’ verklaard en […]

Diepe zakken raken wel erg leeg

Posted on

Vaak wordt gedacht dat wij in onze bedrijfstak zelf wel voldoende ‘diepe zakken’ hebben en dus de Corona-crisis wel zullen overleven. De Minister van Financien hoeft dan zijn diepe zakken er niet voor aan te spreken… Ernstig is dat zowel de bedrijven als sekswerkers in een steeds meer onhoudbare positie komen te zitten: De kosten blijven – al […]

Lockdown… na 5 weken

Posted on

2020-01-11 (update 2020-01-12) Na 5 weken nog een paar weken erbij? En blijft het daar dan bij? In afwachting van de officiele mededeling wordt telkens volop gespeculeerd. Dat blijft ook de komende maanden zo: onzekerheid is troef! Dat is niet onlogisch: zolang de besmettingscijfers niet fors dalen moeten we allemaal in de lock-down… Behalve dan […]