Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL, ls opvolger van de TOGS en kunt u tegen dezelfde problemen aanlopen met de SBI-code.

Voor hen die een definitieve afwijzing van de TOGS kregen maar wel op basis van de vergunning seksinrichting vanaf 12 maart gesloten moesten blijven is er nog de mogelijkheid om daartegen te protesteren. Ook ingeval men tussentijds de SBI-code heeft aangepast (naar 9609) en alsnog een aanvraag had ingediend en deze ook werd afgewezen. Laat het ons weten, wellicht kunnen we ook gezamenlijk nog actie ondernemen.

Ook al is de regel dat de SBI-code eerst vrijgegeven moest worden en je anders niet in aanmerking kwam is een raar oordeel: kern was immers dat er een regeling was voor bedrijven die een ernstig verlies aan omzet en doorlopende kosten hadden tegemoet gekomen zouden worden: In onze sector ging men in 20 minuten allemaal dicht en heb je 100%omzet-verlies en doorlopende onkosten.

Het laat onverlet dat men moet toetsen en dat meer tijd zou kosten om iedere aanvraag te beoordelen en dat daarom in eerste instantie gekozen werd voor een snelle toetsing via de SBI-code. Niet in aanmerking komen omdat men niet aan een bedacht bureaucratisch criterium zou voldoen zou er achteraf bij nadere beoordeling toch duidelijk moeten zijn dat men terecht een dergelijke uitkering aanvroeg.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *