Aanvullend protocol i.v.m. Corona

Algemene opmerking vooraf VER: 

Een protocol is een algemene richtlijn die men daar waar nuttig en noodzakelijk kan toepassen: het blijft de verantwoordelijkheid van een bedrijf en sekswerker hoe men dat ter plaatse gaat invullen. Zo werkt het met dit protocol en ook met de landelijke hygiënerichtlijn sekswerk van het RIVM. 

Het is niet verstandig om er niet héél serieus mee om te gaan omdat een calamiteit anders ook de ondergang van het bedrijf kan inluiden. Hou dus ook rekening met uw vergunning-eisen, APV en nog te formuleren overheidsmaatregelen door de GGD, gemeente of veiligheidsregio – daar zal dan geen vrijblijvendheid gelden!

Hierna het protocol, ontwikkeld in samenwerking Sekswerkexpertise, PROUD, VER, SOR  e.a. tekst 15 juni 2020

Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID 19 voor seksbedrijven en sekswerkers

Om de sekswerkers, medewerkers en klanten te beschermen is het belangrijk om de juiste
hygiënemaatregelen te nemen. Dit verkleint het risico op verspreiding van het coronavirus.
Wij heb ben de belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet.
Deze maatregelen gelden voor alle aanwezigen in de seksinrichting of werkplek. Raadpleeg de
Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers voor alle basisregels zoals handhygiëne,
materialen, werkwi jzen en schoonmaken.

Algemene hygiënemaatregelen: 

Informeer ook klanten over de te nemen hygiënemaatregelen.
*
Blijf thuis bij klachten en verzet de afspraak.
*
Houd, wanneer mogelijk, 1,5 meter afstand.
*
Schud geen handen.
*
Pas op juiste wijze en momenten handhygiëne toe.
*
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
*
Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze direct weg.
*
Vermijd aanraking van het eigen gezicht: kom niet aan mond, neus en/of ogen.

Ziekteverschijnselen sekswerker
*
Bij ziekteverschijnselen volg de adviezen van het RIVM en neem, indien aanwezig, contact op met je
leidinggevende.
*
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur gee n
klachten meer hebt.
*
Indien een gezinslid of huisgenoot ziek is, gelden de regels van het RIVM die hier zijn te vinden.
*
Indien de sekswerker meer dan 24 uur ziekteverschijnselen heeft die passen bij het nieuwe coronavirus
(luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheidsklachten) kunt u een test aanvragen. U neemt hiervoor
contact op met uw bedrijfsarts. Indien u geen bedrijfsarts heeft kunt u contact opnemen met uw huisarts
of een arts van de GGD.
*
U moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan tot dat de testuitslag bekend is, thuisblijven. Als u
positief getest wordt, blijf dan ten minste 7 dagen thuis om uit te zieken. Als u daarna ook nog ten minste
24 uur klachtenvrij bent kunt u weer aan het werk.

Maatregelen
Hanteer een strikt ziektebeleid conform de gezondheidsmaatregelen en communiceer dit duidelijk met
klanten, medewerkers en (andere) sekswerkers.
Het is vanaf nu nodig om een gezondheidscheck te doen bij jezelf en bij je klanten. Met een
gezondheidscheck bedoelen we dat je voor het aangaan van de dienstverlening altijd checkt of jij gezond bent
en of de klant geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe coronavirus.
Er is hiervoor een vragenlijst (zie hier na ) opgesteld door het RIVM die gebruikt kan worden.
St el deze vragen waar mogelijk per telefoon of email en anders op 1,5 meter afstand.
Hanteer eventueel looproutes en tijdschema’s. Hanteer een deurbeleid, maak gebruik van een
handthermometer, beperk het aantal personen in één ruimte zoveel als mogeli jk en houd zo veel mogelijk 1,5
meter afstand tot anderen.
Zorg voor voldoende niet medische mondmaskers voor zowel klant als sekswerker. Gebruik deze op de
juiste manier.
Sekswerkers douchen of wassen zich voor en na iedere afspraak.
Sekswerkers werken één op één of met een koppel die een huishouden delen.
Sekswerkers en klanten vermijden elkaars ‘vochtige adem zone’ door werkzaamheden daar op aan te
passen.
Zorg voor voldoende ventilatie voor, tijdens en na de afspraak.

Schoonmaak
Neem als uitgangspunt voor de basisschoonmaak en het desinfecteren het schoonmaakplan van de locatie Neem als uitgangspunt voor de basisschoonmaak en het desinfecteren het schoonmaakplan van de locatie of het schoonmaakschema uit de Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers of het schoonmaakschema uit de Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers

 • Maak oppervlakken en handcontactpunten die veel worMaak oppervlakken en handcontactpunten die veel worden gebruikt of aangeraakt meerdere keren per dag den gebruikt of aangeraakt meerdere keren per dag schoon, zoals toiletten, doorspoelknoppen, kranen, deurklinken, lichtknopjes. schoon, zoals toiletten, doorspoelknoppen, kranen, deurklinken, lichtknopjes.
  *
 • Gebruik voor de extra schoonmaak een allesreiniger, zoals vochtige schoonmaakdoekjes of een kant en Gebruik voor de extra schoonmaak een allesreiniger, zoals vochtige schoonmaakdoekjes of een kant en klare gekochte allesreiniklare gekochte allesreiniger in spuitflacon. ger in spuitflacon.
  *
 • Desinfecteer, naast de gebruikelijke objecten en oppervlakten ook de objecten en oppervlakten waarover Desinfecteer, naast de gebruikelijke objecten en oppervlakten ook de objecten en oppervlakten waarover zwaar geademd wordt. zwaar geademd wordt.
  *
 • Vervang bedlinnen na iedere klant. Vervang bedlinnen na iedere klant.
  *
 • Gebruik bij het schoonmaken schone wegwerpdoekjes, papier of was de Gebruik bij het schoonmaken schone wegwerpdoekjes, papier of was de doekjes na elk gebruik in de doekjes na elk gebruik in de wasmachine. wasmachine.
  Handen wassen Handen wassen
  *
 • Klanten en sekswerkers passen bij binnenkomst en aanvang van de afspraak handhygiëne toe. (wassen met Klanten en sekswerkers passen bij binnenkomst en aanvang van de afspraak handhygiëne toe. (wassen met vloeibare zeep of desinfecteren met een Ctgb toegelaten handvloeibare zeep of desinfecteren met een Ctgb toegelaten hand–desinfecterend desinfecterend middel). middel).
  *
 • Gooi de papieren handdoekjes in de afvalbak die in de nabijheid staat van de kraan. Gooi de papieren handdoekjes in de afvalbak die in de nabijheid staat van de kraan.
  *
 • Pas handhygiëne toe zoals beschreven in de Hygiënerichtlijn. Denk hierbij aan: bij binnenkomst van een Pas handhygiëne toe zoals beschreven in de Hygiënerichtlijn. Denk hierbij aan: bij binnenkomst van een ruimte, na pauze, voor, tijdens en na verschillende klruimte, na pauze, voor, tijdens en na verschillende klanten, voor het eten, na niezen en hoesten, na het toilet anten, voor het eten, na niezen en hoesten, na het toilet en als ze vuil zijn geworden. en als ze vuil zijn geworden.
  *
 • Was of desinfecteer de handen op de juiste manier Raadpleeg hiervoor de Hygiënerichtlijn. Was of desinfecteer de handen op de juiste manier Raadpleeg hiervoor de Hygiënerichtlijn.
  Informatie voor contactberoepen Informatie voor contactberoepen
  *
 • RIVM, veilig werken voor RIVM, veilig werken voor ccoontactberoepen ntactberoepen
  *
 • RIVM, vragenlijst uitvragen klachten COVIDRIVM, vragenlijst uitvragen klachten COVID–19 19
  *
 • RIVM, Wanneer thuis te blijven i.v.m. COVIDRIVM, Wanneer thuis te blijven i.v.m. COVID–19 19
  Algemene Hygiënerichtlijn 2019
  Algemene Hygiënerichtlijn 2019
  *
 • https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijvenhttps://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven–sekswerkerssekswerker.
 

 Opmerking: 

  • Omdat de situatie soms per  dag kan veranderen moet moet ook het protocol l telkens aangepast:
 • 1.
  Als je je ziek voelt hoef je niet in huis te blijven uitzieken maar kunt je direct laten testen

  Het advies is nu: “Blijf thuis en laat je testen. Is de test negatief is mag je weer uit isolatie”. Ook mag je je al laten testen op het moment van de eerste klachten. Je hoeft niet meer 24 uur te wachten. En iedereen kan zelf een test aanvragen via 0800 – 1202. Dat hoeft niet meer via een (bedrijfs)-arts.
  2.
  Meer dan gebruikelijk ventileren (luchten) is het advies

  En liever niet met ventilatoren of airco, dat zou het eventuele virus verder kunnen verspreiden dan de anderhalve-meter-regel.
  3.
  Afspraken maken met de klant.

  En hou de capaciteit van het bedrijf in de gaten en handhaaf ook – waar mogelijk – de anderhalve meter maatregel!
  4.
  Hou er rekening mee

  dat ook de veiligheidsregio, de gemeente en GGD zich er nog mee gaan bemoeien. Zorg dat je maatregelen serieus neemt om zo ook boetes te ontlopen!
 

Vragen?: ver.secretariaat@planet.nl

 
RIVM-Vragenlijst:

3 thoughts on “Aanvullend protocol i.v.m. Corona

 1. Beste collega,s
  Er is mij nog veel onduidelijk betreffende het protocol, Zover ik begrijp volgens het protocol contactberoepen wordt er aangegeven : werk alleen op afspraak….is dit een aanbeveling of verplichting? (werkt zo denk ook niet bij de ramen)
  Tevens lees ik ergens op twitter van een club die niet opengaat i.v.m schending AVG,en heeft het er over dat wij naam en telefoonnummer van de klant moeten noteren .klopt dit?

  1. Voor de handelingen van de sekswerker zijn er geen beperkingen op voorhand – maar men heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid en gezondheid.
   Voor de bedrijven zijn er protocollen zie ook de VER-opmerking hiervoor: Een protocol is een algemene richtlijn die men daar waar nuttig en noodzakelijk kan toepassen: het blijft de verantwoordelijkheid van een bedrijf en sekswerker hoe men dat ter plaatse gaat invullen. Het is niet verstandig om er niet héél serieus mee om te gaan omdat een calamiteit ook de ondergang van het bedrijf kan inluiden. Hou dus ook rekening met nog te formuleren overheidsmaatregelen – daar zal geen vrijblijvendheid gelden!
   Hou dus het nieuws maar ook deze site in de gaten: Amsterdam zond reeds een brief aan de bedrijven.

 2. De vraag was of gangbang-party’s en parenclubs nu ook weer open kunnen.
  Het is niet expliciet verboden zoals voor nachtclubs. Stel men heeft een vergunning als seksinrichting; dan mag men open. Heeft men daarnaast ook en vergunning voor de horeca-activiteit dan dien je (ook) aan die voorwaarden te voldoen. Bijeenkomsten zoals voorheen zijn af te raden en met toepassing van de voorschriften ook niet snel mogelijk – ook al is het dan niet verboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *