Vervolg-regelingen

Het navolgende bericht kregen we binnen via Ted Maton:

Wij begrijpen dat iedereen weer met smart zit te wachten op de uitbetaling van de nieuwe regelingen, helaas is het nog niet zo ver en daarom een mail met de stand van zaken op dit moment ! dit gaat met name over de regelingen voor de onderneming.

        Opvolger van de TOGS, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), uitvoering door de RVO.

·        De opvolger van de TOGS (de € 4000,00 regeling), deze regeling heet TVL en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 01 juni en loopt af op 30 september.

·        Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen bedrijven tot € 50.000,00 tegemoetkoming krijgen om de vaste lasten te kunnen blijven betalen, excl. loonkosten, daar is een aparte regeling voor.

·        De voorwaarden worden nog uitgewerkt en het laatste bericht is dat aanvragen eind juni mogelijk zou zijn.

·        Let op, de regeling is uiteraard bedoeld voor de vaste lasten van het bedrijf en er zullen ongetwijfeld extra voorwaarden van toepassing zijn…dus nog even afwachten, gelukkig is de regeling aan zich meer dan de eerdere € 4000,00.

       Opvolger van de NOW, de NOW 2.0, uitvoering door het UWV, tegemoetkoming voor de loonkosten.

·        De oude regeling krijgt een vervolg, en mede het feit dat het forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 % is een fijne uitbreiding.

·        Let op, volgende maand starten wij met het doorrekenen van de werkelijke cijfers in relatie tot de verstrekte NOW.

·        Dan blijkt tevens of er nog recht is op nog een nabetaling, of, dat is natuurlijk ook mogelijk, dat er sprake is van een terugbetaling wegens teveel genoten NOW.

·        Zoals de berichten voor het moment zijn is aanvragen mogelijk rond 7 juli.

·        Verstandig is wel om de ontvangen gelden van de regeling naast het doorbetalen van de lonen ook aan te wenden voor het betalen van de loonheffingen, daar is de regeling uiteindelijk voor bedoeld.

·        Het niet betalen van de loonheffingen is niet verstandig daar dit toch uiteindelijk moet worden betaald, dus deze betalen of indien niet anders mogelijk een deel ervan is het advies.

      Uitstel van betaling belasting, de regeling is verlengd tot en met 1 oktober.

·        Voor zover nu bekend wordt voor degene die gebruik maken van deze regeling deze verlengd tot en met 1 oktober.

·        Verzuimboetes die opgelegd zijn in het kader van de aangiftes welke onder de regeling vallen worden teruggeboekt en er is 0,01% rente verschuldigd.

     Dit zijn voor het moment in het kort de regelingen voor de ondernemingen, met name inzake de opvolger van                                                                de TOGS zijn we gespannen wat dit gaat brengen.

     Zodra er meer bekend is en we kunnen aanvragen gaan insturen dan nemen wij dit ook uiteraard ter hand !!!!

    Laten we verder hopen dat er de komende tijd verruimingen voor het bedrijfsleven snel zullen worden    doorgevoerd…

Met dank aan Ted Maton (M.F.A.D., Postbus 232, 5680 AE Best, ) Tel: 0499-390457 Mobiel: 06-24282993

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *