Over de muur waar je tegenaan loopt…

 Hoe lang nog…

Het was natuurlijk niet te verwachten dat ook onze bedrijven of het beroep überhaupt genoemd zouden worden laat staan een juichende aankondiging dat de seksbedrijven weer – mits veilig – open zouden kunnen per 1 juni. 

Maar de aankondiging dat het pas per 1 september bekeken kan worden, is na een maand ook nog steeds op geen enkele manier onderbouwd. Is het alleen onbekendheid met de materie? Het doet eerder een morele afwijzing vermoeden… met de hoop dat van uitstel afstel kan komen…  Het zal toch niet?!

Duitsland

Zoals nu in Duitsland – daar hoeven de bedrijven helemaal niet meer open volgens een aantal prominente politici van SPD en CDU en opiniemakers, die een pleidooi houden voor het Zweedse model omdat sekswerk en Corona niet samengaan en prostituees nu eenmaal in een slechte financiële- en woon-situatie verkeren en dùs geen zelfstandig leven voeren… en dat het werk bovendien mensonwaardig en vrouwvijandig is. Er moeten dus uitstapmogelijkheden komen… O ja – in Duitsland moeten ook de seksbedrijven&massagesalons voorlopig nog gesloten blijven – de deelstaten hebben basisregels opgesteld – de uitwerking ligt bij de bedrijven.

Zo’n actie voor het Zweedse model kan ook zomaar in ons land weer aanslaan bij partijen die toch al weinig liefde voor de sector kunnen opbrengen.  

Protocol

Inmiddels ligt er wel een zorgvuldig protocol wat binnen de sector breed gedragen wordt. In onze sector willen we aan de slag, veilig (zijn we ook gewend!) en zonder een beroep te hóeven doen op de overheid (zijn we ook gewend!); ergo er wordt aan de overheid voor enkele honderden miljoenen jaarlijks afgedragen!

De noodmaatregelen

Maar ondertussen willen we wel aandacht voor de nood-ondersteuning. Daarmee staan we behoorlijk in de kou. Het lijkt erop dat alleen wanneer een uitkering absoluut 100% past binnen een regeling en deze absoluut niet kan worden afgewezen: dan krijg je het.

Het is mooi dat er nu méér mogelijkheden zijn voor de noodmaatregelen – het tweede steunpakket komt eraan! – en reparaties zijn toegezegd op de eerste serie, maar… ook voor ons? Waarom vallen we dan telkens buiten de boot? We worden niet eens genoemd; alleen als er gesloten of uitgesloten moet worden zijn we kennelijk een belangrijk onderwerp…

Maar het gaat om legale en vergunde bedrijven en die voldoen aan alle (strenge) voorwaarden en ook diegene die daar werken of er hun werkzaamheden uitvoeren. Ze betalen ook hun fiscale verplichtingen en zijn administratief controleerbaar en voor de gezondheidszorg bereikbaar. Maar voor de noodhulp lijkt men ons niet
te kunnen vinden! Ergo, kunnen we ons ook niet in de kijker spelen.

Het is heel simpel: bedrijven met een vergunning voor een  seksinrichting moesten binnen 20 minuten dicht op 15 maart en duidelijk is wie dat zijn en dat er vanaf dat moment dan geen omzet gemaakt kan worden. Het is snel na te zoeken: stuur bij twijfel ondernemers die dat claimen een mailtje en vraag om een kopie van de vergunning – vooral als het SBI-nummer niet direct duidelijkheid gaf. Bv. omdat men bij de KvK geregistreerd werd onder  ‘verhuur’, ‘verhuur overige woonruimte’ of ‘zakelijke verhuur’. 

We zijn inmiddels maanden verder en er volgt zelfs geen enkele mededeling of nadere vraag. Veel bedrijven hebben dus een probleem om zelfs de meest acute bijdrage van € 4000.- binnen te krijgen.

Ook al is het een administratief probleem; voor een noodmaatregel mag je na 2 ½ maand wel minimaal een berichtje verwachten. Navragen heeft geen zin je krijgt ‘computer-antwoorden’.

Ook andere ondersteuning van de ondernemer faalt in de meerderheid van de zaken. Zoals voor een Staats-garantie op een nood-financiering – daar had de overheid al direct bij bedacht dat een seksbedrijf daarvoor niet in aanmerking komt. Gôh, daar werden we toch nog genoemd!

Ook de situatie van de ‘opting-inners’ is duidelijk – vraag een verklaring van de ondernemer (de opting-in overeenkomst), dat is – als je een grenzeloos wantrouwen hebt tegen de ondernemers en sekswerkers –  ook achteraf controleerbaar bij de Belastingdienst of de claim van de sekswerker klopt en of ook feitelijk van die overeenkomst gebruik gemaakt is.

Stop ermee hen van het kastje naar de muur te sturen en een Bbz ook te ontzeggen! Los het snel op door de TOZO van toepassing te verklaren want dat is een tijdelijke oplossing en eindigt zodra het werk hervat kan worden. Misschien dat dan ook de opting-in regeling in stand kan blijven na de her-start – dat zien we nu somber in! Nu schiet de overheid in de eigen voet… (bel even als je het niet snapt!)

Alleen de NOW (voor personeel) en aanvraag uitstel belastingen (geen afstel!) loopt goed.

We hebben ook in de persconferentie’s niet gehoord dat de manco’s ook voor ons worden opgelost. 

2 thoughts on “Over de muur waar je tegenaan loopt…

  1. Onze muur wordt nog veel hoger….wat als er i.d.d in September weer een nieuwe golf uitbreekt(we worden er al een beetje voorzichtig op voorbereid door de virologen enz).Dan laten ze ons gewoon nog dicht,en worden we we weer achteraan gezet bij het opstarten. Zelfs de Holland Casino,s gaan weer open,omdat er nu veel illegaal gegokt wordt,maar de illegaliteit in onze branche speelt blijkbaar geen rol (zoals gewoonlijk)
    Ik zie helaas nog geen stip op de horizon,en hoop dat ik ongelijk kryg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *