Oproep aan seksondernemers!

11-05-2020 – Aangezien vandaag alle contactberoepen, 

behalve sekswerkers, hun werkzaamheden hebben mogen hervatten  is aan Meester advocaten, op initiatief van Amsterdamse ondernemers, de vraag voorgelegd hoe hij denkt over een verzoek tot Nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie heeft betrekking op vergoeding van schade die is ontstaan door rechtmatig overheidshandelen. Er kan recht op nadeelcompensatie ontstaan als een beperkte groep, in vergelijking met anderen, onevenredig zwaar wordt getroffen door een rechtmatig overheidsbesluit.

( in het verleden is er bijvoorbeeld nadeelcompensatie toegekend voor een importverbod i.v.m. gekke koeienziekte).

Meester advocaten is van mening dat er een gerede kans bestaat dat een rechter zou kunnen beslissen dat het alleen uitsluiten van sekswerkers onevenredig zwaar zou kunnen zijn. Dit zou dan betekenen dat zowel de sekswerkers als de seksclubeigenaren, bordeelhouders etc. recht hebben op schadevergoeding.

Omdat we in een bijzondere tijd leven is het uiteraard lastiger in te schatten hoe een rechter zal beslissen, daarom acht Meester advocaten de kans 50:50.

Meester advocaten heeft aangegeven dat het verstandig zou zijn om allereerst een brief de deur uit te doen gaan, waarin wordt aangeven dat we voornemens zijn om een verzoek tot nadeelcompensatie op te starten  (het best zou het zijn als er zoveel mogelijk ondernemers aansluiten, zodat de impact groot is!)

In deze brief wordt dan een formele termijn gegeven waarbinnen het overheidsbesluit hersteld kan worden. Indien de overheid geen gehoor geeft kunnen vervolgens de verzoeken tot nadeelcompensatie worden ingediend.  

Naast het verzoek tot Nadeelcompensatie zijn er nog twee mogelijkheden:

1)      Overheid aansprakelijk stellen o.g.v. onrechtmatige overheidsdaad. Er zijn meerdere professoren die stellen dat de overheid in strijd handelt met de grondwet.

2)      Kort geding om opening af te dwingen

Graag horen we op zeer korte termijn of jullie daarin willen meedelen.

Het aanmeldadres: nv34@live.nl

5 thoughts on “Oproep aan seksondernemers!

  1. Ik heb een erotische massagesalon in Den Haag die de deur gesloten moeten houden, maar de andere massagesalon wel…Dus niet eerlijk !!!

  2. VER 12-05-2020 – Direct op 11 mei ontvingen we al meldingen dat massagebedrijven zonder vergunning ‘als seksinrichting’ maar die wel minimaal een handmassage bieden toch open zijn gegaan; zij die daarvoor wèl een vergunning hebben moeten verplicht tot 1 september gesloten blijven. Dat is een overheids-aanbeveling om volstrekt illegaal te werken… omdat daar niet gehandhaafd wordt.
    Dat kan niet aan de orde zijn. Massagebedrijven mèt een vergunning zouden opengesteld moeten worden per direct; als daar al een ‘handmassage’ mogelijk is doet men dat veilig en met inachtname van alle nodige voorzorg en onder controle van de gezondheidsdiensten.

  3. Covid -19 is geen SOA!!!!!! Dus waarom zijn wij nog gesloten!????? Een protocol als tijdelijk “niet zoenen/kussen” zou naast de protocollen die gelden bij de kapper en de tandarts, tattoo shop etc zou ruimschoots de lading dekken….!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *